บริการฝึกอบรม

logo_alert

A@LERT Learning and Consultant โดยอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร และทีมงาน ยินดีให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบ In-House Training และ Public Training ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เราตั้งใจออกแบบ และพัฒนาขึ้น โดยผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ระหว่าง

  1. Training and Group Coaching (T&GC)
  2. Activity Based Learning (ABL)
  3. Problem Based Learning (PBL)

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ด้วยตนเอง ในหมวดหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. หมวดทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  2. หมวดทักษะการปรับปรุงกระบวนการ
  3. หมวดทักษะการคิด
  4. หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร 086-7771833