ความสูญเสีย 8 ประการในการทำงาน

8 Waste

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “Productivity Improvement” นั้น สิ่งสำคัญก็คือ การขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ด้วยการใช้การใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เข้ามาค้นหา และขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกออกได้ 8 ประเภทด้วยกัน

  1. Talent คือ การที่ไม่สามารถใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เต็มประสิทธิภาพ
  2. Inventory คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินค้ามากเกินความจำเป็น
  3. Motion คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งส่งผลทำให้ความสามารถในการทำงานมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
  4. Waiting คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการก่อนหน้า หรือขั้นตอนก่อนหน้า ความเร็วในการทำงานไม่สอดคล้อง
  5. Transportation คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ หรือสินค้า โดยไม่จำเป็น
  6. Defects คือ การทำงานผิดพลาด เกิดงานเสียเกิดขึ้น ต้องมาทำซ้ำใหม่
  7. Overproduction คือ การผลิตที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของลูกค้า
  8. Overprocessing คือ งานที่มีคุณภาพเกินกว่าความต้องการของลูกค้า

ในบรรดาความสูญเสีย 8 ประเภท  ที่น่ากลัวที่สุดมีอยู่ 2 ประเภท คือ Inventory และ Overproduction เพราะนอกจากจะทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับ มูลค่า Stock วัตถุดิบ, มูลค่าสินค้าระหว่างผลิต WIP (Work in Process) และมูลค่า Stock สินค้า แล้ว ยังเป็นเสมือนม่านลวงตาที่จะคอยหลอกเราว่ากระบวนการทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา เพราะมีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แต่แท้ที่จริงแล้วภายในยังมีความสูญเสียอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจฝึกอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หลักสูตร LEAN”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *