เหตุผลในการตัดสินใจเลือก ?

เวลาที่คุณอยู่ในห้างสรรพสินค้า แล้วต้องการหาอะไรทาน คุณจะเลือกทานร้านอาหารประเภทใด ด้วยเหตุผลอะไร ?

Sebastiaan ter Burg

คุณจะเลือกไปทานที่ MK หรือ McDonald หรือว่าจะเลือกเดินไปทานที่ Food Court

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลในการเลือกนานาประการ แต่ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่อง

  1.  Time – ความรวดเร็วในการให้บริการ
  2. Quality – สด สะอาด อร่อย
  3. Cost – ราคาที่เหมาะสม

ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุผลในการตัดสินใจเลือก เราก็จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในมิติต่าง ๆ ทั้งด้าน Time, Quality และ Cost

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวคิดลีน (Lean Management) ที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

สนใจฝึกอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หลักสูตร LEAN”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Posted in Decision Making, LEAN and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *