"5 ส." เครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5s_image

เริ่มต้นปีใหม่ หลายคนถือเป็นฤกษ์ในการที่จะเอาเครื่องมือพื้นฐานง่าย ๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงงานที่สำคัญ นั่นก็คือ “5 ส.” นั่นเอง อันประกอบไปด้วย

  1. สะสาง (Sort) – แยกแยะสิ่งของ จำเป็นต่อการใช้งาน / ไม่ต้องการใช้งาน ออกจากกัน ถ้ายังไม่แน่ใจให้แยกไว้ต่างหาก
  2. สะดวก (Stabilize) – จัดระเบียบของที่จำเป็นต่อการใช้งาน ให้มีหมวดหมู่ชัดเจน และจัดเรียงไว้ในที่ของมัน
  3. สะอาด (Shine) – หมั่นรักษาสิ่งที่จัดระเบียบไว้ ให้สะอาด ง่ายต่อการหาอยู่เสมอ
  4. สร้างมาตรฐาน (Standardize) – กำหนดมาตรฐานเพื่อรักษาสภาพให้เรียบร้อยเสมอ และต้องหมั่นทบทวนมาตรฐานอยู่เสมอ
  5. สร้างนิสัย (Sustain) – เพื่อความยั่งยืนในการทำ ต้องมีการให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับผู้เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามแนวทาง “5 ส.” ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงงานที่จะทำให้เรามองเห็นความสูญเสียในการทำงาน เช่น ความล่าช้าในการค้นหาอุปกรณ์ หรือจุดรั่วไหลต่าง ๆ ในกระบวนการ

ลองนำไปใช้ดูสิครับ เริ่มง่าย ๆ จาก  “3 ส.”  แรกก่อน จนเมื่อทำจนเข้าที่เข้าทางแล้ว ก็จัดทำเป็นมาตรฐาน สร้างนิสัยที่ดีให้ตัวเราเอง

สนใจฝึกอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หลักสูตร LEAN”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *