แก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องใช้ "3G"

3gen

ปรัชญาในเรื่องการปรับปรุงงาน ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “3G” อันประกอบไปด้วย

“GENBA” – การลงไปดูที่สถานที่จริง

“GENBUTSU” – การลงไปดูสภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง

“GENJITSU” – การพิจารณาสภาพแวดล้อมจริง ณ สถานที่เกิดเหตุ

ซึ่งการที่เราลงไปดูสถานที่จริง ดูสภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง และสภาพแวดล้อมจริง ก็จะทำให้เรามองเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ปัญหาอยู่ที่ตรงไหน ?

สนใจฝึกอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หลักสูตร LEAN”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *