บันทึกมูลค่าความสูญเสียในกระบวนการด้วย "MFCA"

gallery-868x0-370902

เพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการโดยการนำแนวคิดบริหารแบบลีน (Lean Management) มาใช้ สามารถวัดและประเมินมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่สามารถเชื่อมโยงสะท้อนไปที่บัญชีต้นทุนได้อย่างแท้จริงว่า สามารถลดต้นทุนจากการลดความสูญเสียในกระบวนการได้เท่าไหร่ ก็จะต้องนำแนวคิดของ “MFCA” มาประยุกต์ใช้

“MFCA” คือ อะไร ?

MFCA ย่อมาจากคำว่า Material Flow Cost Accounting บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี และมาเริ่มใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าไปวัดมูลค่าวัตถุดิบ มูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

25_im04

ซึ่งจะทำให้เรามองเห็น และสามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนได้ว่า หากเราต้องการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ?

สนใจฝึกอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หลักสูตร LEAN”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *