มองปราดเดียวก็รู้เรื่องด้วย Visual Control

pressure-gauge

“สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น” เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

Visual Control คือ วิธีการบริหารงานที่มองปราดเดียวก็รู้ว่า เกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่ รวมทั้งช่วยสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

Visual Control ที่ใกล้ตัวเรามาก ๆ ก็คือ หน้าปัดรถยนต์ ที่ทำหน้าที่บอกระดับน้ำมัน ความร้อนของหม้อน้ำ ความเร็วของรถ รอบของเครื่องยนต์ เป็นต้น

H1_int26

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Management Frameworks and Tools, Process Improvement and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *