บริหารงานให้ได้ใจ ต้อง "ตาดูดาว เท้าติดดิน"

management_by_walking_around

คนที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารในองค์กร มักจะโดนผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนแคะอยู่เสมอว่า ทำตัวเหินห่าง ไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือสนใจงานประจำวันสักเท่าไหร่ ชอบทำตัวอยู่บนหอคอยงาช้าง

ดังนั้นการที่จะบริหารงานให้ได้ใจลูกน้องนั้นต้อง “ตาดูดาว เท้าติดดิน” ซึ่งในหลักการบริหารเรียกวิธีการทำงานสไตล์ถึงลูกถึงคนแบบนี้ว่า Management by Walking Around ซึ่งนอกจากจะได้ใจลูกน้องแล้ว ก็ยังได้ลงไปรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับคนทำงาน

ซึ่งการนำแนวการบริหาร Management by Walking Around มาใช้นั้น ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปให้ทุกคนทำงานไปในแนวทางเดียวกัน ไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันในเชิงบริหารในเรื่องอำนาจสั่งการ บางครั้งหลายคนอาจคิดน้อยใจไปได้ว่าโดน “ล้วงลูก”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Lean” และ “ที่ปรึกษา Lean”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *