ปรับปรุงได้ทุกงาน ด้วย "Lean Thinking"

Fotolia_78758739_XS.jpg_Thumbnail0

คำถามที่เริ่มมีคนถามมาบ่อย ๆ เวลาพูดถึงเรื่อง “Lean Management” ก็คือ

“Lean” ใช้กันในวงการอุตสาหกรรม จะนำมาใช้กับองค์กรอย่างเราที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมได้เหรอ ?

คำตอบ คือ “ได้สิครับ” เพราะสิ่งที่เรานำมาปรับประยุกต์ใช้นั้น ก็คือ วิธีคิดแบบลีน (Lean Thinking)

วิธีคิดแบบลีน (Lean Thinking) คือ อะไร ?

  1. ต้องรู้ชัดในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไร รับงานอะไรมาจากใคร นำงานนั้นมาทำต่ออย่างไร ทำเสร็จแล้วส่งต่อไปให้ใคร ก็เป็นแนวคิด Input-Process-Output อย่างง่าย ๆ
  2. ต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไป ในกระบวนการที่ทำ ว่ามีความสูญเสีย (Wastes) อะไรบ้าง ในขั้นตอนใด ก็ทำการหาวิธีการปรับปรุงเพื่อขจัดความสูญเสียเหล่านั้นให้หมดไป

ปัจจุบันธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม (Non Manufacturing) ที่นิยมนำ Lean มาใช้ในการปรับปรุงงาน ก็มี ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัย

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Lean” และ “ที่ปรึกษา Lean”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Thinking and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *