"Economy of Speed" ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องรวดเร็ว

ในอดีตเมื่อกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขัน เรามักจะโฟกัสไปเฉพาะในเรื่อง “Economy of Scale” แต่เมื่อกล่าวถึงในโลกแห่งการแข่งขันปัจจุบันนั้น ความรวดเร็วในการแข่งขัน “Economy of Speed” เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งขัน

image_kv_01

อย่างเช่น McDonald ในหลาย ๆ ประเทศก็จะมีการันตีในการเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้กับลูกค้าภายในเวลา 60 วินาที

หรืออย่างความสำเร็จของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นดังระดับโลกอย่าง ZARA ที่ใช้กลยุทธ์การออกแบบ และผลิตสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดในเวลาที่รวดเร็ว ในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเหล่านี้มาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีความคล่องตัว เกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในเวลาเดียวกัน เรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการให้ “LEAN” ไม่มีไขมัน ลดความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการ

หากสนใจอยากอบรมหลักสูตร “Lean Management” ติดต่อได้ที่ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร 086-7771833

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Lean Management” และ “ที่ปรึกษา Lean Management”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Posted in LEAN, Management Frameworks and Tools, Process Improvement and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *