ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?

2015-06-21-niles-i

สถานการณ์โลกร้อนเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

จากข้อมูลล่าสุดขององค์กร NASA  ที่ได้ตรวจวัดระดับก๊าซ CO2 ในชั้นบรรยากาศ พบว่ามีระดับเพิ่มขึ้นสูงอย่างพรวดพราดตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา

15_co2_left_061316

หากลองย้อนกลับไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี 2007 พบว่าระดับ  CO2 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4 ppm ซึ่งในปัจจุบันมีค่าสูงเกิน 400 ppm เข้าไปแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าหากระดับ CO2 ถึงระดับ 500 ppm ภาวะโลกร้อนจะอยู่ในขั้นวิกฤติ

Screen Shot 2559-07-13 at 5.51.52 PM

ซึ่งหากอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 ยังคงอยู่ในระดับนี้อย่างต่อเนื่อง คงไม่เกินปี 2050 ที่จะเข้าสู่

“อวสานวันสิ้นโลก”

ยังคงไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางในการใช้ชีวิต และการดำเนินธุรกิจของเราด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

เราจะร่วมกันสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? เป็นคำถามที่ชวนคิดที่จะเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Sustainability Development” และ “ที่ปรึกษา Sustainability Development”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Posted in CSR and tagged , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *