โครงการ "โรงเรียนนักคิด"

brain_child_thinking_chalkboard_neurotoxins_shutterstock_137462039

ทักษะหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ “ทักษะการคิด”

แต่น้อยมากที่จะมีการฝึกฝน “ทักษะการคิด” ให้กับนักเรียน

ผู้เขียนเองมีประสบการณ์ในเรื่องการสอน “ทักษะการคิด” ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)
  • ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Skill)
  • ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill)

ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

ผู้เขียนเลยคิดร่างโครงการคร่าว ๆ ขึ้นมา ในการทำโครงการพัฒนาทักษะการคิด ให้กับคุณครู และนักเรียนในที่ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนนักคิด”

องค์กรใดที่ต้องการทำ CSR กับโรงเรียนในท้องถิ่น หรือโรงเรียนใดที่ต้องการพัฒนาครู และนักเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ boonlert.alert@gmail.com หรือ 086-7771833 (อาจารย์บุญเลิศ)

 

 

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086 – 7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : Boonlert Kanathanasarn

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Posted in Education, Thinking and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *