เข้าใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่าน "ซาเทียร์"

conflict-management

วันที่สองกับการเรียน “ซาเทียร์” สิ่งที่ได้เรียนรู้ลึกลงไปในการทำความเข้าใจตนเอง มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้ตัวเองเข้าใจปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

หัวข้อที่ว่า คือ วิธีรับมือแก้ปัญหาที่คุกคามเพื่อความอยูรอด ซึ่งจะมีอยู่ 4 วิธีด้วยกัน

  1. ยอมตาม – เป็นการที่ละเลยความสนใจที่แท้จริงของตนเอง (Self) โดยไปใส่ใจที่ผู้อื่น (Other) และบริบท (Context) โดยยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามผู้อื่น เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจ
  2. บงการ – เป็นการที่ละเลยต่อความสำคัญผู้อื่น (Other) โดยเน้นที่ความต้องการของตนเอง (Self) และบริบท (Context) ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ แต่ขาดการมีส่วนรวม และอาจหลงลืมคุณค่าคนอื่นไป
  3. ใช้เหตุผล – ละเลยหลีกหนีในการให้ความสำคัญต่อตนเอง (Self) และผู้อื่น (Other) เน้นไปที่บริบท (Context) เป็นสำคัญ ใช้เหตุผลเป็นสำคัญ จนอาจละเลยในเรื่องความรู้สึกไป
  4. เฉไฉ – ละเลยทั้งตนเอง (Self) ผู้อื่น (Other) และบริบท (Context) เป็นกลไกการหลีกหนีปัญหาให้อยู่รอดในทางความรู้สึก ใช้ชีวิตฆ่าเวลาไปวัน ๆ

จากนั้นกระบวนกรก็ชวนเราทำการทดลองให้เห็นถึงประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คนที่เลือกวิธีรับมือแก้ปัญหาที่แตกต่างกันระหว่าง

  1. บงการ กับ ยอม
  2. ใช้เหตุผล กับ บงการ
  3. ยอม กับ ใช้เหตุผล

ซึ่งได้รับประสบการณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ไม่ Work ในระยะยาว

จากการทดลองในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้มองย้อนไปในประสบการณ์การทำงานของตนเอง กับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าที่มักใช้วิธี “บงการ” กับผม ซึ่งผมเองมักจะเลือกวิธี “ใช้เหตุผล” เข้าสู้จนกลายเป็นความขัดแย้งโดยตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจในที่สุด

 

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086 – 7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : Boonlert Kanathanasarn

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Posted in Life is Learning, Self Development and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *