ในทัศนะอาจารย์ป๋วย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทางองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง “ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก อาจารย์ป๋วย เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความรักสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม และความมีสัจจะ ซึ่งเห็นได้จากหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่กระแสสังคมในช่วงเวลานั้นมีความนิยมในตัวอาจารย์ป๋วยเป็นอย่างมาก จนได้รับการคาดหมายเป็นตัวเต็งในระดับต้น ๆ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ท่านกลับปฏิเสธโอกาสดังกล่าว เพราะได้ให้สัจจะไว้แล้วว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตราบใดที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกัน เมื่อครั้งที่ท่านปฏิเสธไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่อาจารย์ป๋วย ต้องถูกมรสุมทางการเมืองในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เล่นงาน ทำให้ท่านต้องจากบ้านเมืองประเทศไทยที่ท่านรักไป บ้านเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านได้เคยต่อสู้ในนามเสรีไทยเพื่ออิสรภาพของประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจกรณีอาจารย์ป๋วย ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : กรณีเหตุการณ์ 6 […]

จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทางองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง “ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เป็นบุคคลสำคัญของโลก และในปี 2559 ที่จะครบรอบ 100 ปี ชาตกาล “ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป  ได้จัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ “100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : สิ่งที่ผมปราถนา” เพื่อเผยแพร่ และบทความที่สำคัญของอาจารย์ป๋วย ด้วยเช่นกัน เช่น “ประชาธิปไตย เสรีภาพ ของประชาชน ความสันติสุข และผาสุกของประชาชน เป็นสิ่งที่ผมปราถนา” นอกจากนี้แล้วยังมีจดหมายเปิดผนึกที่ชื่อว่า “จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ” ซึ่งเป็นจดหมายที่ “นายเข้ม เย็นยิ่ง” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เป็นรหัสเรียกของ “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เมื่อครั้งเป็นเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง เขียนถึงนายทำนุ เกียรติก้อง หรือจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ […]