วิถีแห่งโตโยต้า (ตอนที่ 1)

“ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่วิถีแห่งโตโยต้า และทำให้โตโยต้าประสพความสำเร็จอย่างโดดเด่นนั้นมิได้เป็นองค์ประกอบเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นการทำให้องค์ประกอบเหล่านั้นทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลักษณะการทำงานเช่นนี้จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติทุกวัน ๆ จนเป็นแนวปฏิบัติที่กระทำอยู่เป็นนิสัยอย่างสม่ำเสมอ มิใช่การปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่ออยากจะทำเท่านั้น” – Taiichi Ohno หลักการ 14 ข้อตามวิถีแห่งโตโยต้า ตามงานวิจัยของ Dr.Jeffrey K. Liker ในหนังสือ “วิถีแห่งโตโยต้า” สามารถแบ่งออกได้ 4 หมวด Long-Term Philosophy The Right Process will produce the Right Results Add Value to the Organization by developing your People and Partners Continuously Solving Root Problems Drives Organizational Learning   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร […]

"เทคนิคย้อนรอย" ในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) ที่ผมบรรยายอยู่ในปัจจุบัน จะเน้นย้ำผู้เรียนในเรื่องความสำคัญของข้อเท็จจริงในการสืบสวนหาสาเหตุ โดยใช้หลัก 3G (Genba, Genbutsu, Genjitsu) และขั้นตอนที่ผมให้ความสำคัญมาก ๆ ก็คือ ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนทำการไล่เรียงรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นให้ชัดเจน โดยให้ผู้เรียนเขียนภาพขั้นตอนการไหลของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะไล่ภาพขั้นตอนการไหลของกระบวนการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจกระบวนการนั้น ๆ แต่ในกรณีที่เราต้องสืบสวนหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เราต้องใช้ “เทคนิคย้อนรอย” ไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดที่พบความผิดปกติ ไล่ย้อนกลับไปกระบวนการก่อนหน้า เพื่อหาข้อสันนิษฐานว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสาเหตุความผิดพลาดในกระบวนการใด ?   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : @lert www.nairienroo.com  

"Root Cause Analysis" ในธุรกิจบริการ "รับส่งพนักงาน"

พอพูดถึงการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) ด้วยวิธีการตั้งคำถาม ทำไม-ทำไม หรือที่เราเรียกว่า Why-Why Analysis หลายคนคงนึกไปถึงภาพเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะใช้วิธีนี้ แท้ที่จริงแล้วการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) นั้นเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การคิดเป็นลำดับขั้นตอน มีวิธีการคิดที่เป็น Logic เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจึงไม่จำกัดว่าจะใช้ได้เฉพาะภายในโรงงานเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้ในงานทุกงาน ไม่ว่าจะเป็น “งานผลิต” หรือ “งานบริการ” วันนี้ (21/01/2560) ผมได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Root Cause Analysis” ให้กับบริษัท ราชาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด การเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ผมใช้ทั้งกระบวนการ Training and Group Coaching ในการตั้งคำถามชวนผู้เรียนคิดกลับไปเชื่อมโยงกับงานของเขาเองอยู่เป็นระยะ ๆ ทำให้ได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าที่ประสานงานจัดคิวรถในการให้บริการรับส่งพนักงานของลูกค้าในโรงงานต่าง ๆ ที่ปัจจุบันนี้มีรถที่ต้องดูแลจัดสรรงานวิ่งมากกว่า 500 คัน งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการประสานงานกับผู้คนหลากหลายทั้ง HR ของแต่ละบริษัท ทั้งคนขับรถแต่ละคัน ทำให้การทำงานมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกวัน นั้นคือที่มาว่าจะทำอย่างไรจะเข้าไปจัดการที่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาให้หมดไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก ปัจจัยที่ชวนให้ผู้เรียนคำนึงถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ก็คือ […]

"Kaizen" การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

Kaizen ปรัชญาการทำงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานวิถีโตยาต้า (Toyota Way) โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนคิด และลงมือทำตามกระบวนการ P-(Think)-D-(Think)-C-(Think)-A-(Think) โดยแทรกกระบวนการคิดไว้ในทุก ๆ ขั้นตอนเสมอ ทัศนคติที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือ เรื่องสำคัญ ดังนั้น “การเกิดความพลาดนั้น ย่อมดีเสียกว่าไม่ทำอะไรเลย” มีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดว่า Kaizen นั้นหมายถึงเฉพาะ “การทำให้ดีขึ้น” เท่านั้น แต่ต้องย้ำกันว่า สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของ Kaizen นั้น คือ “การเปลี่ยนแปลง” กระบวนการ Kaizen เริ่มจากการมีข้อเสนอที่ว่า “วิธีนี้น่าจะดีกว่าหรืเปล่านะ ?” เมื่อนำไปปฏิบัติก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน หลายครั้งที่ผลออกมาไม่ดีขึ้น และอาจแย่กว่าเดิม เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ควรตำหนิกันว่า “เห็นไหม เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ work” และก็ไม่ควรกลับไปทำแบบเดิม ๆ แต่ควรไปทำ Kaizen ในความผิดพลาดของการ Kaizen ก่อนหน้านี้ จึงจะเรียกว่า “การทำ Kaizen ที่แท้จริง”   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร […]

"Economy of Speed" ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องรวดเร็ว

ในอดีตเมื่อกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขัน เรามักจะโฟกัสไปเฉพาะในเรื่อง “Economy of Scale” แต่เมื่อกล่าวถึงในโลกแห่งการแข่งขันปัจจุบันนั้น ความรวดเร็วในการแข่งขัน “Economy of Speed” เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างเช่น McDonald ในหลาย ๆ ประเทศก็จะมีการันตีในการเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้กับลูกค้าภายในเวลา 60 วินาที หรืออย่างความสำเร็จของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นดังระดับโลกอย่าง ZARA ที่ใช้กลยุทธ์การออกแบบ และผลิตสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดในเวลาที่รวดเร็ว ในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเหล่านี้มาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีความคล่องตัว เกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในเวลาเดียวกัน เรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการให้ “LEAN” ไม่มีไขมัน ลดความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการ หากสนใจอยากอบรมหลักสูตร “Lean Management” ติดต่อได้ที่ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร 062-9541441   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 […]

คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง "5W1H" สู่การปรับปรุงงานด้วย "ECRS"

คำถามง่าย ๆ แต่สุดแสนจะทรงพลังในการปรับปรุงงาน ก็คือ การตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยคำถาม “5W1H” “What” + “Why” – เพื่อค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานนั้น ทำอะไร ? ทำไมต้องทำ ? ทำอย่างอื่นทดแทนได้หรือไม่ ? “When” + “Why” – เพื่อพิจารณาลำดับการทำงานที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ทำตอนไหน ? ทำไมขั้นตอนนี้ต้องอยู่ลำดับนี้ ทำก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ได้หรือไม่ ? “Where” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ทำที่ไหน ? ทำไมต้องทำที่นี่ด้วย ? สามารถย้ายไปทำงานที่อื่นได้หรือไม่ ? “Who” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคนที่ทำงาน ใครเป็นคนทำ ? ทำไมต้องเป็นคนนี้ทำ ? สามารถให้คนอื่นช่วยทำแทนได้หรือไม่ ? “How” + “Why” – เพื่อหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ […]

ความสูญเสีย 8 ประการในการทำงาน

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “Productivity Improvement” นั้น สิ่งสำคัญก็คือ การขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ด้วยการใช้การใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เข้ามาค้นหา และขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกออกได้ 8 ประเภทด้วยกัน Talent คือ การที่ไม่สามารถใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เต็มประสิทธิภาพ Inventory คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินค้ามากเกินความจำเป็น Motion คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งส่งผลทำให้ความสามารถในการทำงานมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น Waiting คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการก่อนหน้า หรือขั้นตอนก่อนหน้า ความเร็วในการทำงานไม่สอดคล้อง Transportation คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ หรือสินค้า โดยไม่จำเป็น Defects คือ การทำงานผิดพลาด เกิดงานเสียเกิดขึ้น ต้องมาทำซ้ำใหม่ Overproduction คือ การผลิตที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของลูกค้า Overprocessing คือ งานที่มีคุณภาพเกินกว่าความต้องการของลูกค้า […]

คนไข้ไม่ต้องรับยา…ทำไมต้องรอคิวนานด้วย ?

วันนี้ (07/11/58) ได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เป็นคิวเสริมตรวจกับหมอในช่วงบ่าย ผมไปถึงที่โรงพยาบาลประมาณ 13:20 น. ก็ทำการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนักตามปกติ แล้วก็รอคิวเข้าพบหมอ ได้เป็นคิวที่ 7 ในการเข้าตรวจ ก็นั่งรออยู่ประมาณ 25-30 นาที ก็ได้เข้าพบหมอ ใช้เวลาในการพบหมอประมาณ 10 นาที เป็นอันว่าตรวจเสร็จสิ้นเวลา 14:00 น. โดยวันนี้ไม่ได้มีการจ่ายยาใด ๆ เพิ่มเติม แต่เชื่อไหมละครับ วันนี้ผมไม่ได้ต้องรับยา แต่รอคิวนานมากมาก กว่า 45 นาทีถึงจะได้จ่ายเงิน โดยผมเดินเข้าไปสอบถามที่เคาน์เตอร์การเงินถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ก็เดินเข้าไปสอบถาม แต่ก็ได้รับการบอกว่าให้นั่งรอไปก่อน จนครั้งที่สองเมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที จึงได้เข้าไปสอบถามอีกครั้ง เรียกว่ากว่าจะได้จ่ายเงินรอกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว ผมเลยตั้งคำถาม จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ว่า “กรณีที่คนไข้ไม่ต้องรับยา…ทำไมต้องรอคิวนานด้วย ?” เลยได้เดินไปที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เพื่อเขียนข้อร้องเรียนต่อกรณีที่เกิดขึ้น และเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับโรงพยาบาลด้วย โดยผมได้เสนอไอเดียไปให้มีการคัดแยกผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาแล้ว ออกเป็น 2 กรณี […]