Five Force Analysis

Five Force Analysis Michael E. Porter กูรูทางด้านกลยุทธ์การแข่งขัน ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง […]

อ่านต่อ

Time Management Matrix

Time Management Matrix (The Eisenhower Matrix) ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกัน คือ […]

อ่านต่อ

แน่ใจแล้วหรือ ที่ต้ดสินใจอย่างนั้น…?

แน่ใจแล้วหรือ ที่ตัดสินใจอย่างนั้น…? photo credit: http://www.flickr.com/photos/8136122@N06/3886848645 ในชีวิตของคนเราย่อมมีปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา […]

อ่านต่อ

Innovative Habits

ในงาน Give&Take ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 อาจารย์ธงชัย […]

อ่านต่อ

จับประเด็น เห็นเรื่องราว

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ นานาและจากการรับรู้ผ่านทางสื่อหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ […]

อ่านต่อ

TASK of HRD

จากประสบการณ์ในการฝึกอบรม และพัฒนาคนของผู้เขียน ตั้งแต่ปี 2545 มีอยู่หลายบทบาท ได้แก่ Facilitator โครงการ […]

อ่านต่อ

หมอกจาง ๆ และควัน เหตุเกิดที่เชียงใหม่ เสียงสะท้อนบทบาท CSR ที่แท้จริง

“หมอกจาง ๆ และควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้…” บทเพลงยอดฮิตของนักร้องชื่อดัง พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ […]

อ่านต่อ

ขีดเขียน…เรียนรู้

“…เพราะเธอนั่นไง คือ เหตุผลที่ทำให้ฉันเชียน เป็นเพราะเธอส่ง ส่งใจมามาให้กัน แทนกระดาษดินสอ ด้วยรักที่คงมั่น ให้ฉันเขียนเป็นถ้อยคำถึงเธอ…” […]

อ่านต่อ