lean management im

เคลียร์จุดอ่อน ก่อนสร้างจุดแข็ง (หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management)

ด้วยสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การอยู่รอดของแต่ละองค์กรนั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน หากองค์กรนั้นกลับมีจุดอ่อนมากมาย เราจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง หลักสูตร ฝึก อบรม Lean […]

อ่านต่อ
อบรม หัวหน้า งาน im

คุณคือ จุดอ่อน ?

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวการปรับลดขนาดองค์กร การปลดพนักงาน (Layoff) โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี หรือจากการควบรวมกิจการ ส่งผลให้องค์กรต้องตัดสินใจผ่าตัด ปรับลดขนาดองค์กร […]

อ่านต่อ
Feedback chart

ฝึกอบรม ให้โดนใจ กับ 5 เกณฑ์ตัดสินใจของลูกค้า (จากสถิติ)

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย […]

อ่านต่อ
what type you are im

วิธี แก้ ปัญหา ของคน 4 ประเภท คุณเป็นประเภทไหน?

ในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ มักจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ได้คาดคิด แม้ว่าเราจะคิดว่าได้เตรียม วิธี แก้ ปัญหา […]

อ่านต่อ
ยิ่งสูง ยิ่งหนาว im

ยิ่งสูงยิ่งหนาว เมื่อ “Tagline โฆษณา” ไม่ใช่แค่คำโฆษณา!

การที่องค์กรใดจะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ไม่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น และองค์กรนั้นต้องบริหารจัดการความประทับใจหรือประสบการณ์ของลูกค้าต่อแบรนด์ (Customer Experience Management) ในทุกๆ จุดที่ลูกค้าได้สัมผัส […]

อ่านต่อ

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องเผชิญ แต่หลายครั้งหลายหนที่หลายคนจับต้นชนปลายไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา หากเรามาจำแนกประเภทของปัญหา […]

อ่านต่อ