เรียนรู้ Reading Skill กับครูบริ๊งค์ ครั้งที่ 1

เป้าหมายหนึ่งในปี 2560 ก็คือ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Skills) ก็เลยให้ครูบริ๊งค์มาช่วยติวเข้มให้แบบ Private Class สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ – หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นฝึก Reading Skills ที่ดี Favourite Book เลือกหนังสือที่ชอบ Background Knowledge มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ Vocabulary มีคลังศัพท์พอประมาณ – พยายามเปิด Dictionary ให้น้อยที่สุด – ใช้เทคนิคการเดาศัพท์จากบริบทรอบข้าง เช่น This phone is so versatile. It can use as camera, voice recorder and listen to music. ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายของคำว่า versatile มาก่อน ก็คงพอเดาความหมายได้ เช่นกันศัพท์คำว่า Dialects หากเราไม่รู้ศัพท์คำนี้มาก่อน เราก็ต้องเดาจากบริบท […]