"ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔"

เมื่อวานนี้ได้หยิบหนังสือ “ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔” ผลงานเขียนของ เรนนี บารอน แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช เหตุที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านทบทวนอีกครั้ง ก็สืบเนื่องจากการไปเข้าอบรม MBTI กับอาจารย์วาจาสิทธิ์ เมื่อวันที่ 02/01/2560 ที่ผ่านมา ตามที่เขียนเล่าไว้ใน “ไขรหัสใจ ค้นใจฉัน เข้าใจกัน ด้วย MBTI” เมื่อตอนที่เริ่มต้นศึกษา “Enneagram” สักประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา ก็ทำให้สนใจศาสตร์ในเรื่องการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ก็เลยซื้อหนังสือ “ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔” มาอ่าน แต่ก็ยอมรับเลยว่าตอนนั้นยังอ่านไม่เข้าใจเท่าไหร่ จนได้มาเรียน MBTI ที่ผ่านมา ที่อาจารย์พูดสรุปเชื่อมโยง 16 Types ของ MBTI เป็น 4 Groups ที่โยงเข้ามาในเรื่อง “จริตนิสัย ๔” จึงหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกครั้ง เนื้อหาที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำให้เห็นถึงความแตกต่างของ “จริตนิสัย” และ “Enneagram” โดยจริตนิสัยจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิด […]

"ไขรหัสใจ ค้นใจฉัน เข้าใจกัน ด้วย MBTI"

เปิดต้นศักราช ในวันที่ 2 มกราคม 2560 ได้มีโอกาสอันดีในการมาอบรมที่ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Understand Yourself & Others with the MBTI” กับอาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช ผู้แปลหนังสือที่ชื่อว่า “ไขรหัสใจ ค้นใจฉัน เข้าใจกัน ด้วย MBTI” และผู้แปลหนังสือ Enneagram ในเมืองไทยหลายเล่ม ที่มีความสนใจในเรื่อง MBTI นั้น บอกได้เลยว่าเป็นเพราะความเชื่อมั่นในตัวอาจารย์วาจาสิทธิ์ เป็นการส่วนตัว เพราะอาจารย์เป็นคนที่ศึกษาเรื่องใดนั้นก็จะศึกษาอย่างจริงจัง อย่างเช่นที่อาจารย์ให้ความสำคัญ และลงลึกในการศึกษา Enneagram เมื่ออาจารย์มาศึกษาเรื่อง MBTI อีก แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีเป็นพิเศษ MBTI ย่อมาจากคำว่า Myers Briggs Type Indicator ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยแม่ และลูกสาวคู่หนึ่ง ที่สนใจในเรื่องจิตวิทยา โดยได้พัฒนามาจากการศึกษาแนวคิดของคาร์ล จุง MBTI เป็นแบบทดสอบบุคคลิกภาพที่เป็นตัวต้นของเราแต่ดั้งเดิม เป็นโดยเนื้อแท้โดยเปรียบเทียบความถนัดในแต่ละคู่ทั้ง 4 คู่ […]