ทำ CSR อย่างมีกลยุทธ์ด้วย "Strategic Community Investment"

หลายบริษัท หลายองค์กร ละเลย และมองข้ามความสำคัญของการทำ CSR ไป เพราะมองแต่เพียงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วหากบริษัท […]

อ่านต่อ