บริหารงานให้ได้ใจ ต้อง "ตาดูดาว เท้าติดดิน"

คนที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารในองค์กร มักจะโดนผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนแคะอยู่เสมอว่า ทำตัวเหินห่าง ไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือสนใจงานประจำวันสักเท่าไหร่ ชอบทำตัวอยู่บนหอคอยงาช้าง […]

อ่านต่อ

งานไหลลื่นไม่ติดขัด ต้องขจัด 3 MU

ในหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) นั้น ต้องออกแบบกระบวนการให้มีการไหลลื่นไม่ติดขัด Flow อย่างต่อเนื่อง แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานนั้น […]

อ่านต่อ

"Jidoka" เสาหลักที่ 2 ของ Lean Management

“Jidoka” หมายถึง การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิด Defect ของชิ้นงานที่จะหลุดไปยังกระบวนการต่อไป คือ แทนที่จะปล่อยให้ไปตรวจพบของเสีย […]

อ่านต่อ

VOC จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบริหารงานแบบ LEAN

กุญแจสำคัญในการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)  ประกอบไปด้วย การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ คือ ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้เวลาที่น้อยลง […]

อ่านต่อ