Feedback chart

ฝึกอบรม ให้โดนใจ กับ 5 เกณฑ์ตัดสินใจของลูกค้า (จากสถิติ)

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย […]

อ่านต่อ
what type you are im

วิธี แก้ ปัญหา ของคน 4 ประเภท คุณเป็นประเภทไหน?

ในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ มักจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ได้คาดคิด แม้ว่าเราจะคิดว่าได้เตรียม วิธี แก้ ปัญหา […]

อ่านต่อ
ยิ่งสูง ยิ่งหนาว im

ยิ่งสูงยิ่งหนาว เมื่อ “Tagline โฆษณา” ไม่ใช่แค่คำโฆษณา!

การที่องค์กรใดจะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ไม่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น และองค์กรนั้นต้องบริหารจัดการความประทับใจหรือประสบการณ์ของลูกค้าต่อแบรนด์ (Customer Experience Management) ในทุกๆ จุดที่ลูกค้าได้สัมผัส […]

อ่านต่อ

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องเผชิญ แต่หลายครั้งหลายหนที่หลายคนจับต้นชนปลายไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา หากเรามาจำแนกประเภทของปัญหา […]

อ่านต่อ

มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented)

การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) เป็นหลักการทำงานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ […]

อ่านต่อ

Life is Learning 2017

ตั้งใจเลือกรูปนี้มาเป็นรูปแรกในการสรุปเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ ในปี 2017 ที่ผ่านมา ผมและน้องจ๊ะเอ๋ ทำงานร่วมกันกว่า 100 วัน […]

อ่านต่อ