fbpx
Ultimate Skills 4of4 Square

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี”

Read More
Ultimate Skill 3of4

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี”

Read More
Ultimate Skills 2of4

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี”

Read More
Ultimate Skills 1 of 4 Square

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี”

Read More

Handling Toxic Situation At Work By Listening การถูกรับฟังนอกจากได้ระบายความอึดอัดแล้วยังช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง รวมถึงเห็นภาพรวมของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถแก้ไขและรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจลงทะเบียนอบรม ติดต่อได้ที่ 098-763-3150 (มิลค์) 081-711-3466 (เพชร) LINE: @Lert

Read More
Feedback chart

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย HR ที่ทำหน้าที่จัดฝึกอบรม กว่า 70 องค์กร …ไปดูกันว่าเกณฑ์ 5 อันดับแรก ที่ลูกค้าใช้ใน การตัดสินใจ ที่จะเลือกใช้บริการ ฝึกอบรม มีเรื่องอะไรกันบ้าง อันดับที่ 5 ชื่อเสียงหรือโปรไฟล์ของวิทยากร (ได้คะแนน

Read More