fbpx
Feedback chart

ฝึกอบรม ให้โดนใจ กับ 5 เกณฑ์ตัดสินใจของลูกค้า (จากสถิติ)

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย HR ที่ทำหน้าที่จัดฝึกอบรม กว่า 70 องค์กร

Feedback ฝึกอบรม

…ไปดูกันว่าเกณฑ์ 5 อันดับแรก ที่ลูกค้าใช้ใน การตัดสินใจ ที่จะเลือกใช้บริการ ฝึกอบรม มีเรื่องอะไรกันบ้าง

  • อันดับที่ 5 ชื่อเสียงหรือโปรไฟล์ของวิทยากร (ได้คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เป็นเรื่องธรรมดาที่ ชื่อเสียง จะเป็นสิ่งการันตี คุณสมบัติเบื้องต้นวิทยากร มีชื่อเสียงในด้านนั้นด้านนี้อยู่แล้ว ย่อมได้รับการบอกต่อหรือแนะนำภายในหมู่ลูกค้า ยิ่งบางคน ที่มีลีลาการสอนเป็นเอกลักษณ์จนลูกค้าติดอกติดใจ ก็มักจะได้รับเชิญไปสอนเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆ ด้วย

  • อันดับที่ 4 งบประมาณ (ได้คะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

งบประมาณ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าส่วนใหญ่คำนึงถึง เพราะการจัดฝึกอบรม แต่ละครั้ง นอกจากค่าวิทยากรแล้ว ยังมีค่าอาหาร ของว่าง และอาจรวมถึงค่าที่พักในกรณีจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ซึ่งต้องบริหารจัดการให้คุ้มค่าและผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจในภาพรวมด้วย

  • อันดับที่ 3 สไตล์การสอน (ได้คะแนน 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

การจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรมักใช้เวลา 1–2 วัน ซึ่งในแต่ละครั้ง วิทยากรต้องออกแบบรูปแบบการสอน ตลอดจนวิธีการสรุปประเด็นให้มีความน่าสนใจ เหมาะกับช่วงวัย เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนรวมในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้จัดฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ มักมีการสังเกตการณ์ หรือขอดู Clip VDO ตัวอย่างการจัดอบรมของวิทยากร ก่อนตกลงว่าจ้าง

  • อันดับที่ 2 หลักสูตรสร้างสรรค์และทันสมัย (ได้คะแนน 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปัจจุบัน ข้อมูลความรู้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital, IT รวมไปถึงแนวคิดการบริหารจัดการใหม่ๆ ทำให้ผู้จัดฝึกอบรม เริ่มมาให้ความสำคัญในส่วนนี้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนภายในองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

  • อันดับที่ 1 เนื้อหาตรงกับที่บริษัทต้องการ (ได้คะแนน 4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เนื้อหาคือเกณฑ์แรกที่บริษัทส่วนใหญ่พิจารณา ปัจจุบันบริษัทต่างๆ จะมีการกำหนดแผนในการจัดฝึกอบรม ระบุเนื้อหาจัดฝึกอบรมชัดเจน หลายบริษัทที่ให้ความสำคัญมักเชิญวิทยากรไปพูดคุยก่อน หรือสาธิตให้ดูในเบื้องต้น เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรแบบ Tailor-made กันเลยทีเดียว

รู้แบบนี้แล้ว วิทยากรท่านใดจะนำข้อมูลจากตรงนี้ไปใช้ ก็ไม่สงวนสิทธิ์กันครับ

Training Criteria ฝึกอบรม

ผู้เขียน : บุญเลิศ คณาธนสาร

ผู้เรียบเรียง : สุภาวดี เจ๊ะหมวก

บทความแนะนำ

คุณเป็นคนประเภทไหน เวลาเผชิญหน้ากับปัญหา?

หาคนที่ใช่ ใจต้องถีง Trick for HR

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

ติดตามสาระน่ารู้สำหรับ HR และบทความอื่นๆ

แอดนายเรียนรู้เป็นเพื่อนเลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม

“Systems Problem Solving and Decision Making” 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบ

Analytical and Systematic Thinking

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบังคับบัญชาแก่หัวหน้างาน

ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts