อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

หมวดการแก้ปัญหา และตัดสินใจ

หลักสูตร Systems Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

หลักสูตร Root Cause Analysis

 

หมวดการปรับปรุงงาน

หลักสูตร Business Process Improvement by Lean Thinking

หลักสูตร Kaizen Mind for Work Improvement

หลักสูตร ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร

 

หมวดทักษะการคิด

หลักสูตร Analytical and Systematic Thinking

หลักสูตร Analytical Thinking for Understanding Situation

หลักสูตร Strategic Thinking คิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร Systems Thinking การคิดเชิงระบบ

 

หมวดอื่น ๆ

หลักสูตร Facilitator Skills

 

การศึกษา

 • ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2557-ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ A@LERT Learning and Consultant

วิทยากรประจำ“สถาบันปัญญาธุรกิจ”และ “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น”

2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร

2549-2555 ที่ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร

2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่เครือ SCG-Paper

2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงานที่ SCG-Paper

2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism

2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

2559 – ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

2558 – เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2557 – Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2557 – Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

2557 – การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT

2554 – Lean Production System at AOTS Japan

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาด้าน Lean

 • บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด
 • บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
 • บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
 • บริษัท เจียไต๋ จํากัด
 • บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
 • บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
 • บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์)
 • บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
 • บริษัท บอยด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด
 • บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
 • บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด
 • บริษัท ซีคอน คอนสตรัคชั่น ซีสเต็ม จํากัด
 • บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท สึบาคิโมโตะออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด
 • บริษัท ซีคอนคอนสตรัคชั่นซีสเต็ม จํากัด
 • บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
 • บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จํากัด
 • บริษัท เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ทีโอเอเพอฟอร์มมานซ์โค๊ทติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด
 • บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
 • บริษัท ราชาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูโรเครา (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เคมีร่า (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
 • บริษัท, บี.วี.แซด. แฟบริคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
 • บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท นทลิน จำกัด
 • บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด
 • บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
 • บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แก้วปราการ จำกัด
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จํากัด
 • บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เค อาร์ ซี ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
 • บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
 • บริษัท โปรเท็นอัลลายแอนซ์ จำกัด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.