อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร Business Process Improvement by Lean Thinking
หลักสูตร Systems Problem Solving and Decision Making
หลักสูตร Analytical and Systematic Thinking
หลักสูตร สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *