fbpx

Advance Online Marketing on Facebook Platform

ชื่อหลักสูตร : “Advance Online Marketing on Facebook Platform”

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จำนวนไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

จากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาในที่ผ่านมา ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจต้องหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สภาวะ New Normal หลังวิกฤต COVID 19 ที่จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมจะใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาช่องทางการขายแบบออนไลน์

หลักสูตร Advance Online Marketing on Facebook Platform จึงออกแบบมาสำหรับฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์การประชาสัมพันธ์สื่อสารแบรนด์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์อยู่แล้ว และต้องการพัฒนาต่อยอดไปสู่การขายสินค้า โดยการนำข้อมูลหลังบ้านที่ได้จากช่องทางที่ลูกค้าใช้เป็นประจำมาสอนและจัดทำเวิร์กชอป เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าตนเอง (Data Analysis) ผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การ “ปิดการขาย” เช่น วิธีตอบคำถามลูกค้าใน Inbox เป็นต้น โดยเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวเลขทางสถิติจากเพจ Facebook

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. ทำความเข้าใจการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภคในช่องทาง Facebook 80% และ ช่องทาง Online อื่นๆ 20%
 2. เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างยอดขายจากช่องทางออนไลน์
 3. ฝึกนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์การขายช่องทางออนไลน์

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. การจำแนกพฤติกรรมผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์
 2. วิธีการแยกกลุ่มเป้าหมายและโฟกัสคอนเทนต์เพื่อทำการ Targeting
 3. วางแผนกลยุทธ์ออนไลน์อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายคือ “ยอดขาย”
 4. Ad โฆษณามีการแสดงผลอย่างไร และควรทำอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. กลยุทธ์ในการทำ Targeting กลุ่มเป้าหมาย
 6. การหากลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรมของลูกค้า จาก Audience Insight
 7. เทคนิคการ ทำ SEO เพื่อให้เกิดการค้นหาบนหน้า Google อันดับ 1
 8. ยิง Ad แบบไหนดีที่สุด วิเคราะห์ อัลกอริทึม Facebook ณ ปัจจุบัน
 9. องค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ต้องมีในการทำยอดขาย
 10. หัวใจของการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จและนำไปสู่การขายคืออะไร
 11. การนำตัวเลขทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการขายทางช่องทาง Online
 12. การวัดผลจาก Data หรือ Business Analytics

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 1. Workshop และ Assignment จากข้อมูลจริงของลูกค้า 60%
 2. บรรยาย 40%

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์สุทธิพร สาริพันธ์”

สนใจ “หลักสูตร Online Marketing” “อบรม Online Marketing” “หลักสูตร การตลาดออนไลน์” “อบรม การตลาดออนไลน์”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้