fbpx

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Logistics และ Supply Chain

ติดต่อ 086-7771833, Line: @Lert

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม