fbpx
4เหตุผล ที่คนขัดแย้งกัน เถียงอย่างไร ให้ได้ใจคนฟัง หลักสูตร การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ การ ป้องกัน ความ ขัดแย้ง ใน องค์กร โค้ชอ้อย อ.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ คอร์สพัฒนาทักษะการบริหาร นายเรียนรู้ A@LERT Learning and Consultant

4 เหตุผล ที่ คน ขัดแย้ง กัน เคยรู้สึกไหมว่าในสถานการณ์การชีวิตประจำวันของเรามักเต็มไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ บ้างก็มีเหตุกระทบกระทั่งกันจนบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งได้ตลอดเวลา  วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า อะไรคือ เหตุผล ที่ คน ขัดแย้ง กัน 1. ผลประโยชน์ ทรัพยากรที่มีจำกัดและการจัดสรรที่ไม่ลงตัวเป็นต้นเหตุหลักของการบาดหมางกัน  2. ตัวเองดีที่สุด การมี Ego หรืออัตตาทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ไม่เปิดกว้างรับฟังความคิดของคนอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ

Read More

วันที่สองกับการเรียน “ซาเทียร์” สิ่งที่ได้เรียนรู้ลึกลงไปในการทำความเข้าใจตนเอง มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้ตัวเองเข้าใจปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา หัวข้อที่ว่า คือ วิธีรับมือแก้ปัญหาที่คุกคามเพื่อความอยูรอด ซึ่งจะมีอยู่ 4 วิธีด้วยกัน ยอมตาม – เป็นการที่ละเลยความสนใจที่แท้จริงของตนเอง (Self) โดยไปใส่ใจที่ผู้อื่น (Other) และบริบท (Context) โดยยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามผู้อื่น เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจ บงการ – เป็นการที่ละเลยต่อความสำคัญผู้อื่น (Other)

Read More