หลักสูตรฝึกอบรม Public Training

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!!!

หลักสูตร Coaching Skill for Team Leader

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ช และการใช้ทักษะสำคัญ โดย ดร. ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสาร 

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2022                    

เวลา 09:00 – 16.30 น .                            

สถานที่ โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้า  BTS หรือ MRT (แจ้งให้ทราบก่อนการจัดอบรม 1 สัปดาห์)