TQM รากฐานที่สำคัญสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สิ่งที่องค์กรพยายามเฟ้นหาก็คือ กรอบการบริหารจัดการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จากการศึกษาวิจัยในบทความ “A Framework for Successful […]

อ่านต่อ

จาก CSR สู่ CSV

ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility – CSR) กำลังเป็นที่ให้ความสนใจกันมากในปัจจุบัน ที่เรียกร้องให้องค์กร […]

อ่านต่อ

ทำ CSR อย่างมีกลยุทธ์ด้วย "Strategic Community Investment"

หลายบริษัท หลายองค์กร ละเลย และมองข้ามความสำคัญของการทำ CSR ไป เพราะมองแต่เพียงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วหากบริษัท […]

อ่านต่อ

คาร์บอนเครดิต กลลวง "ทุนนิยมรักษ์โลก"

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้ว ต้องเข้าไปแก้ไขที่แหล่งกำเนิดโดยที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซที่ส่งผลสภาวะโลกร้อน แต่ก็มีนำเสนอแนวคิด “การค้าคาร์บอน (Carbon Trading)” คือ ให้ผู้ที่ปล่อยก๊าซฯเกินค่ามาตรฐาน […]

อ่านต่อ

"ช่องสาริกา โมเดล" หนึ่งในรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

“ช่องสาริกา โมเดล” นับเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร ที่ได้นำแนวคิดในด้าน Productivity Management เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านใน ต.ช่องสาริกา […]

อ่านต่อ

GMO หรือไม่ สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ การออกมารวมตัวคัดค้าน “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. …” เมื่อวันที่ […]

อ่านต่อ

Contract Farming กับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

ในปัจจุบันหลายธุรกิจมีการนำระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) มาใช้ในการจัดการบริหารความแน่นอนของแหล่งวัตถุดิบของบริษัท โดยมองว่าวัตถุดิบเป็นแหล่งต้นน้ำที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต หากเกิดการขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ และจำนวนไม่แน่นอน […]

อ่านต่อ