"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 3

ในคืนที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ครอบครัวหนึ่งหนีออกจากเมืองโซโดม แล้วต้องมาพบกับแม่น้ำที่ขวางทางอยู่ ตามคำพยากรณ์ในเวลานั้นบอกว่า สะพานจะขาดภายในเวลา 15 นาที ในการข้ามสะพานนี้ เวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละคนเป็นดังนี้ ลูกชาย 1 นาที, ลูกสาว 2 นาที, พ่อ 5 นาที, แม่ 8 นาที และมีเงื่อนไขอยู่ว่า การข้ามสะพานแต่ละครั้ง สามารถข้ามได้ทีละ 2 คน และเวลาที่ต้องใช้จะเท่ากับเวลาที่คนข้ามได้ช้ากว่าจำเป็นต้องใช้ นอกจากนั้นคบเพลิงสำหรับส่องทางเดินก็มีอยู่เพียงอันเดียว ถามว่า ครอบครัวนี้จะสามารถข้ามสะพานนี้ได้หมดทุกคนทันเวลาหรือไม่ ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com […]

"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 2

นายเจฟเกิดทะเลอทะล่าไปอวดฉลาดกับเจ้าพ่อมาเฟียแห่งเมืองชิคาโก เจ้าพ่อมาเฟียจึงป้อนคำถามยาก ๆ ให้ตอบ ถ้านายเจฟตอบไม่ได้ก็จะต้องโดนหล่อฝังเข้าไปในคอนกรีต คำถามมีดังนี้ “มีขวดไวน์ขนาดบรรจุ 1 ลิตร อยู่ 1 ขวด และมีเหยือกขนาดบรรจุ 800 มิลลิลิตร อยู่ 1 ใบ ต้องการแบ่งไวน์ 400 มิลลิลิตร ให้มาอยู่ในเหยือกดังกล่าวนี้” ถามว่า นายเจฟจะทำได้อย่างไร ถ้าสิ่งที่เจ้าพ่อยื่นให้เป็นแก้วไวน์ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เพียงใบเดียวเท่านั้น และได้กำชับว่าไวน์แพงมาก ห้ามเททิ้งเด็ดขาด คำถามนี้เล่นเอานายเจฟเหงื่อตกไปเลย นายเจฟจะทำยังไงดี ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) […]

"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 1

ในการสำรวจสภาพการณ์ของการพัฒนาเพื่อออกตัวผลิตภัณฑ์ X ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเฟสต่อไปของบริษัทในตลาด 4 ราย คือ บริษัท A, B, C และ D ได้ข้อมูลว่า ถ้าบริษัท A หรือ B อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท C ก็กำลังพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าบริษัท A หรือ C อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท B ก็กำลังพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าบริษัท A หรือ D อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท B หรือบริษัท C อย่างน้อยหนึ่งบริษัทจะไม่ทำการพัฒนา ถามว่า บริษัท A ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ X อยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical […]

คิดกันต่อกับโครงการ "โรงเรียนนักคิด"

ว่ากันต่อด้วยไอเดียการทำโครงการ “โรงเรียนนักคิด” วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สนใจในโครงการนี้ ซึ่งสนใจอยากให้ไปจัดอบรมให้กับอาจารย์อาชีวะที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 400 วิทยาลัย เป็นโจทย์ที่ต้องขบคิดกันต่อไปว่าจะไปสร้างความร่วมมืออย่างไรในระดับ Cluster ระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั้น ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนนักคิด” ให้เกิดขึ้น   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : […]

โครงการ "โรงเรียนนักคิด"

ทักษะหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ “ทักษะการคิด” แต่น้อยมากที่จะมีการฝึกฝน “ทักษะการคิด” ให้กับนักเรียน ผู้เขียนเองมีประสบการณ์ในเรื่องการสอน “ทักษะการคิด” ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Skill) ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ผู้เขียนเลยคิดร่างโครงการคร่าว ๆ ขึ้นมา ในการทำโครงการพัฒนาทักษะการคิด ให้กับคุณครู และนักเรียนในที่ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนนักคิด” องค์กรใดที่ต้องการทำ CSR กับโรงเรียนในท้องถิ่น หรือโรงเรียนใดที่ต้องการพัฒนาครู และนักเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ boonlert.alert@gmail.com หรือ 062-9541441 (อาจารย์บุญเลิศ)   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ […]

ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต

ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต รัก… เกลียด… เชื่อฟัง… ดื้อ… ดี… ไม่ดี… ต่างล้วนเป็นตัวแปรอิสระที่ไม่ขึ้นต่อกัน ไม่สามารถใชัตรรกศาสตร์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกี่ยวข้องกันได้ เช่น เรามักได้ยินผู้ใหญ่พร่ำสอนบ่อย ๆ ว่า “เด็กดีต้องเชื่อฟัง” “เด็กดีต้องไม่ดื้อ” ลองมาใช้ตรรกศาสตร์ขบคิดดู ถ้าหนูเชื่อฟังแล้วหนูเป็นคนดี…จริงหรือ ? หนูเป็นคนดีก็ต่อเมื่อหนูเชื่อฟัง…จริงหรือ ? ชวนให้คิดกันต่อครับ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ เพ่งโทษใครว่าเป็น “คนดี” “คนไม่ดี” เพียงเพราะคำว่า รัก… เกลียด… เชื่อฟัง… ดื้อ… จงตั้งสติใคร่ครวญ “ห้อยแขวนคำพิพากษา”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร […]

Play and Learn with BoardGame

ช่วงหลังนี้ผมมักจะนำ BoardGame ที่ชื่อว่า “Hey! That My Fish” ไปให้ผู้เรียนได้เล่นกันในหลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์” เสมอ ถามว่าเล่นเกม Hey! That my fisn แล้วได้เรียนรู้อะไร ? นอกจากความสนุกสนาน คำตอบที่ได้มันเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนเล่นเกมอยู่ ผู้เรียนได้เข้าใจทฤษฎีเกม (Game Theory) จากการเรียนรู้ผ่านเกม ไม่ใช่จากการ Lecture ทำให้เข้าใจว่าเมื่อมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสถานการณ์หนึ่ง ๆ การตัดสินใจของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อผู้เล่นคนที่เหลือทันที นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นเกม ทำให้เราสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเอาชนะได้ อย่างเช่น ผู้ชนะในเกมนี้ คือ พี่แดง ซึ่งถ้าเทียบจำนวนเกาะที่ครอบครองแล้วเกือบจะน้อยที่สุด แต่ได้จำนวนปลามากที่สุด เปรียบเทียบกับธุรกิจจริงในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ชนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องครอง Market Share ได้เยอะที่สุด แต่จะต้องมีความสามารถทำกำไรที่มากกว่า อย่างเช่น กรณีตลาดมือถือระหว่าง Apple และ Samsung ที่ Apple ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นจะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด แต่ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นไปตลาดระดับบนที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่า ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น […]

คิดสร้างสรรค์แบบ Six Thinking Hats

เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้เขียนได้เขียนถึงเรื่อง “ผีเสื้อกระพือปีก” จากการได้พูดคุยกับ ดร.ไสว บุญมา ที่จะขยายแนวคิดโครงการส่งเสริมการอ่านนี้ไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในวงกว้างนั้น ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (23/11/56) ที่ร้าน House of  Commons – Café&Space (https://www.facebook.com/HOCSpace) ร้านกาแฟสไตล์ Learning Community เล็ก ๆ ย่านฝั่งธน ริม ถ.เจริญนคร ก็ได้มีการรวมตัวกันของผีเสื้อวัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดร.ไสว บุญมา อ.รัศมี ธันยธร อ.แบงค์ งามอรุณโชติ ผู้ดูแลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ รวมไปถึงกลุ่มนักเรียนเก่าเอเอฟเอส (TRAFS) ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธินักอ่านบ้านนา รวมทั้งตัวผู้เขียนเอง และกัลยาณมิตรท่านอื่น ๆ โดยการประสานงานของผีเสื้อตัวน้อย คุณเพชร-ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์ ที่รับอาสาเป็นเจ้าภาพ ทั้งในเรื่องสถานที่ และอาหารกลางวัน บรรยากาศในการช่วยกันระดมสมอง (Brainstorm) อุดมไปด้วยพลังแห่งความคิดที่อยากเห็นเด็กไทยรักการอ่านมากขึ้น ยิ่งได้ อ.รัศมี ธันยธร มาช่วยเป็นกระบวนกร (Facilitator) […]

โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?

โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?” ประโยคคำถามยอดฮิตประโยคหนึ่งที่ผู้ใหญ่มักชอบถามเด็ก และคำตอบที่ได้ก็จะเป็นอยากเป็นคุณหมอบ้าง อยากเป็นนางพยาบาลบ้าง อยากเป็นวิศวกรบ้าง อยากเป็นคุณครูบ้าง หรือในยุคสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วว่าอยากเป็นนักร้องบ้าง อยากเป็นดาราบ้าง อยากเป็นนักแบดมินตันมือ 1 ของโลกบ้าง สิ่งสำคัญคงไม่ใช่คำตอบว่าอยากเป็นอะไร แท้ที่จริงแล้วความสำคัญอยู่ที่เป้าหมายที่แท้จริงว่ามีความชัดเจนเพียงใด ในหนังสือวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิค เรื่อง “อลิซ ในดินแดนมหัศจรรย์ (Alice in Wonderland)” มีตอนหนึ่งที่อลิซ ออกเดินทางแล้วไปเจอกับแมวตัวหนึ่ง “คุณเหมียวเชสเชอร์จ๊ะ ช่วยบอกหน่อยสิ ว่าจากตรงนี้ฉันควรจะไปทางไหนดี”  อลิซถาม “มันขึ้นอยู่ที่ว่า เธออยากจะไปไหนน่ะสิ”  แมวตอบ “ฉันไม่เลือกว่าที่ไหนหรอก…ขอแค่ฉันได้ไป ที่ไหนสักแห่ง… ”  อลิซตอบ “งั้นก็ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปทางไหน”  แมวตอบ เห็นไหมละครับว่าไม่มันสำคัญหรอกว่าจะไปทางไหน หากเรายังไม่รู้เป้าหมายที่แน่ชัด แต่ถ้าหากเรารู้เป้าหมายที่แน่ชัดแล้ว เราก็จะรู้ว่าเราต้องใช้เส้นทางใดที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้น เครื่องมือพื้นฐานด้านการคิดตัวหนึ่งที่ชื่อ AGO ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Aim, Goal และ Objective เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกคิดในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อค้นหาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย และเพื่อให้เรามั่นใจว่าในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น เราจะไม่เดินออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้ตั้งใจ ต้องหมั่นตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เป็นระยะว่า “เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร?” […]

ใครว่าเด็กน้อยคิดไม่เป็น

ใครว่าเด็กน้อยคิดไม่เป็น เหตุเกิดที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง คนขับรถตู้ : คุณพ่อรับน้องไอซ์กลับบ้านไปแล้วใช่ไหมครับ เพราะน้องไอซ์ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้ว คุณพ่อ : เปล่านะครับ หลังจากที่ตามหากันวุ่นอยู่ซักพัก คนขับรถตู้ : คุณพ่อครับ เจอน้องไอซ์แล้วนะครับ คุณพ่อ : ขอบคุณครับ ในช่วงรับประทานอาหารเย็นที่บ้าน คุณพ่อจึงเริ่มบทสนทนากับน้องไอซ์ คุณพ่อ : น้องไอซ์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนหนูไปไหนอ่ะลูก คนขับรถตู้ถึงหาหนูไม่เจอ น้องไอซ์ : หนูเดินไปโรงอาหาร ไปซื้อขนมกิน แล้วก็เจอไปเจอคุณแม่ข้าวปั้น ก็เลยคุยกับคุณแม่ข้าวปั้น คุณพ่อ : แล้วหนูเดินไปโรงอาหารได้ยังไงคนเดียว น้องไอซ์ : หนูก็เดินลงบันไดขวาไงพ่อ ส่วนเพื่อน ๆ เขาเดินลงบันไดซ้าย คุณพ่อ :  อ้าวแล้วทำไมหนูไม่ลงบันไดซ้ายพร้อมเพื่อน ๆ ละ น้องไอซ์ : อ้าวถ้าหนูลงบันไดซ้าย ก็จะเจอคุณครูกักตัวไว้ซิพ่อ หนูก็จะไปซื้อขนมไม่ได้ คุณพ่อ : โอเคเข้าใจละ… เป็นไงละครับความอยากกินขนมของน้องไอซ์ ทำให้น้องไอซ์คิดหาทางออกจนได้ จะเห็นได้ว่าจริง ๆ […]