ปรากฏการณ์ "Snowball" การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ

เหตุใด “Word of Mouth” จึงนับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง ? จุดเริ่มต้นอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าพึงพอใจก็จะช่วยกันบอกต่อ […]

อ่านต่อ