Action Learning Facilitator รูปแบบของ “กระบวนกร” ผ่าน กระบวนทีม

Facilitator หรือที่เราคุ้นหูกันในภาษาไทยคือ “กระบวนกร” ในขณะที่อีกหลายคนเรียกว่า นักอำนวยการเรียนรู้, นักไกล่เกลี่ย ฯลฯ และไม่ว่าจะมีชื่อเรียกใด […]

อ่านต่อ