fbpx

"ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔"

15878756_1541100565920042_407169816_n

เมื่อวานนี้ได้หยิบหนังสือ “ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔” ผลงานเขียนของ เรนนี บารอน แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช

เหตุที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านทบทวนอีกครั้ง ก็สืบเนื่องจากการไปเข้าอบรม MBTI กับอาจารย์วาจาสิทธิ์ เมื่อวันที่ 02/01/2560 ที่ผ่านมา ตามที่เขียนเล่าไว้ใน “ไขรหัสใจ ค้นใจฉัน เข้าใจกัน ด้วย MBTI”

เมื่อตอนที่เริ่มต้นศึกษา “Enneagram” สักประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา ก็ทำให้สนใจศาสตร์ในเรื่องการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ก็เลยซื้อหนังสือ “ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔” มาอ่าน แต่ก็ยอมรับเลยว่าตอนนั้นยังอ่านไม่เข้าใจเท่าไหร่ จนได้มาเรียน MBTI ที่ผ่านมา ที่อาจารย์พูดสรุปเชื่อมโยง 16 Types ของ MBTI เป็น 4 Groups ที่โยงเข้ามาในเรื่อง “จริตนิสัย ๔” จึงหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกครั้ง

เนื้อหาที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำให้เห็นถึงความแตกต่างของ “จริตนิสัย” และ “Enneagram” โดยจริตนิสัยจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิด ส่วนเบอร์ตามเอ็นเนียแกรมเป็นกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้เป็นกลไลป้องกันตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้ทั้ง “จริตนิสัย” และ “Enneagram” จะทำให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น

“จริตนิสัย ๔” แบ่งออกเป็น

  1. ผู้แสวงหาความมั่นคง – ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน และให้ทุกคนมีความรับผิดชอบภายในกลุ่มสังคม (ครอบครัว ที่ทำงานหรือชุมชน) ยึดถือจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ทางสังคม เพราะทำให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมีสังกัด
  2. ผู้แสวงหาประสบการณ์ – ต้องการมีอิสระในการกระทำ และได้ทำตามความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพลิดเพลินใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นด้วย เช่น การแก้ปัญหา คนจริตนิสัยนี้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เห็น และเป็นอยู่ตรงหน้า ให้ความสำคัญกับอิสรภาพ การกระทำ และความเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งชอบความตื่นเต้น
  3. ผู้แสวงหาความรู้ – ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และขีดความสามารถของตนอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับพลังทางความคิด และการคิดในเชิงทฤษฎี พยายามทำความเข้าใจ และหาคำอธิบายสำหรับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  4. ผู้แสวงหาอุดมคติ – ต้องการที่จะเข้าใจความรู้สึกลึก ๆ ของตนเอง และผู้อื่น ต้องการค้นหาสัจธรรมและความหมายของชีวิต ให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้ และความสร้างสรรค์ของตน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ และจิตวิญญาณให้ถึงขีดสุด

ความรู้เรื่องจริตนิสัยยังช่วยให้มองเห็นจุดแข็ง และความสามารถในตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการนับถือตนเอง

คนจริตนิสัยแบบเดียวกัน แม้จะมีแรงจูงใจพื้นฐานเหมือนกัน และมองโลกคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้แตกต่างกันไปอีก ได้แก่

  1. Extrovert กับ Introvert
  2. Thinking กับ Feeling

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ลองไปหาอ่านในหนังสือเล่มนี้ดู ผู้เขียนแนะนำว่าลองศึกษาในเรื่อง MBTI ควบคู่ไปด้วย จะทำให้คุณเข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts