fbpx
อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

นายเรียนรู้

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทักษะการคิด การแก้ปัญหา และตัดสินใจ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีในแวดวงอุตสาหกรรม

ติดต่อ 098-763-3150 (คุณมิลค์), 081-711-3466 (คุณเพชร) หรือ Line: @Lert

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

การแก้ปัญหา และตัดสินใจ

Systems Problem Solving and Decision Making

Root Cause Analysis

สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

การปรับปรุงงาน

Business Process Improvement by Lean Thinking

Kaizen Mind for Work Improvement

QC Story and QC 7 Tools

7 Wastes – เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร

ทักษะการคิด

Analytical and Systematic Thinking

Analytical Thinking for Understanding Situation

Strategic Thinking คิดเชิงกลยุทธ์

Systems Thinking การคิดเชิงระบบ

และอื่น ๆ

Facilitator Skills

การศึกษา

 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2557-ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ A@LERT Learning and Consultant

         วิทยากรประจำ “สถาบันปัญญาธุรกิจ” และ “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น”

2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร

2549-2555 ที่ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร

2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่เครือ SCG-Paper

2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงานที่ SCG-Paper

2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism

2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

“DeCoaching” โดย โค้ชนก – สุทธาทิพย์ เหลืองบูรณวัตร

ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT

Lean Production System at AOTS Japan

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาด้าน Lean

 • บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม

 • ปตท.                      
 • ซีพี ออลล์
 • สยามแม็คโคร
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 • คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ไออาร์พีซี
 • มิตรผล
 • ไฟฟ้าหงสา
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป   
 • บุญรอดบริวเวอรี่
 • เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            
 • กระเบื้องกระดาษไทย
 • สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม
 • ไทยเบเวอร์เรจแคน
 • อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
 • ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
 • วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • ศุภาลัย
 • สัมมากร
 • เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
 • แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
 • อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส           
 • เงินติดล้อ        
 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต     
 • อลิอันซ์ ประกันภัย
 • ทิพยประกันภัย
 • กรุงเทพประกันภัย
 • ธนาคารกรุงเทพ     
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อมตะ คอร์ปอเรชัน
 • อีซูซุ มอเตอร์
 • ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
 • เด็นโซ่
 • ไทยซูซูกิมอเตอร์
 • ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์
 • ทีพีไอ โพลีน
 • เอสวีโอเอ
 • เอปสัน
 • โรงพยาบาลธนบุรี  
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ทีวี ธันเดอร์
 • วอยซ์ ทีวี
 • อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์
 • กสท โทรคมนาคม    
 • ซีคอน คอนสตรัคชั่น ซีสเต็ม
 • ทีโอเอ
 • นิปปอนเพนต์
 • นานมี บุ๊คส์
 • ห้องอาหารสีฟ้า
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • สามารถคอร์ปอเรชั่น
 • ฮานา เซมิคอนดักเตอร์  
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย

Related Posts