fbpx

เจาะลึกความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย "ซาเทียร์"

quote-why-family-therapy-because-it-deals-with-family-pain-virginia-satir-264740

วันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเรียน “ซาเทียร์” ขั้นพื้นฐาน

ในวันนี้กระบวนกรได้ชวนเราทำความเข้าใจลึกลงไปเกี่ยวกับตัวเราเอง และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว โดยให้เขียนออกมาเป็นแผนที่ครอบครัว (Family of Origin)

โดยแนวคิดของ “ซาเทียร์” เชื่อว่านอกจากตัวเราเองแล้ว ครอบครัวที่เราอยู่ด้วยในวัยเด็กจะส่งผลต่อเราอย่างมาก การพิจารณาท่าทีต่าง ๆ ของคนในครอบครัวที่รับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเป็นอย่างไร ใครในครอบครัวที่ชอบบงการ ใครในครอบครัวที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม ใครในครอบครัวเป็นคนเจ้าหลักการใช้เหตุผล และใครในครอบครัวที่มักเฉไฉ

นอกจากพิจารณาในท่าทีแล้ว การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเรากับแม่ของเรา พ่อของเรากับเรา แม่ของเรากับเรา พ่อของเรากับพี่น้องคนอื่น ๆ แม่ของเรากับพี่น้องคนอื่น ๆ รวมไปถึงกระทั่งตัวเราเองกับพี่น้องคนอื่น ๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใด

  1. แน่นแฟ้น
  2. ห่างเหิน
  3. ขัดแย้ง
  4. ปกติ

สุดท้าย คือ กฎต่าง ๆ หรือวิถีปฏิบัติในครอบครัวที่เกิดขึ้น ส่งผลอย่างไรต่อเราบ้าง

การได้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวตามแนวคิด “ซาเทียร์” นี้จะทำให้เราเข้าใจตัวตนที่เราเป็นมากขึ้น

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts