fbpx

สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสเจอกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่สองคน คือ “ครูบริ๊งค์” – อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์ และ “น้องนิดหน่อย” – สิริรัตน์ รองเดช ที่มีความมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยคิดโครงการชื่อว่า “เติมเต็ม”

น้องสองคนเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า จากการสำรวจรายได้ของคนไทย พบว่าคนที่มีฐานะดีในประเทศนั้นมีน้อยกว่าคนฐานะไม่ค่อยดี ส่วนหนึ่งที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้นั้น เกิดจากโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างกัน คนที่มีฐานะที่ดีกว่า สามารถมีเงินไปลงเรียนกวดวิชา ทำให้ได้ความรู้ที่ดีกว่า สามารถทำคะแนนสอบได้ดี ทำให้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และคณะที่มีชื่อเสียงที่ใฝ่ฝัน มากกว่าคนที่มีฐานะไม่ค่อยดี

ดังนั้นน้องทั้งสองคนจึงมองว่าประเด็นปัญหาการไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ที่มีฐานะไม่ค่อยดี จะถูกตัดโอกาสจากคณะที่ตนเองใฝ่ฝัน เพียงเพราะความรู้ที่ด้อยกว่าเนื่องจากการขาดโอกาสในการเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชา และนี่จึงเป็นเหตุผลให้น้องทั้งสองคนได้คิดริเริ่มที่จะหยิบยื่นโอกาสความรู้ในกับคนเหล่านี้ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “เติมเต็ม”

โดยมองว่าถ้าเราสร้างโอกาสให้คนที่ฐานะไม่ค่อยดี ให้มีการศึกษาที่ดี ได้รับการชี้แนะ แนะแนวจากผู้ประกอบอาชีพที่น้อง ๆ ใฝ่ฝัน พวกเขาเหล่านี้จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และจะกลายเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต ให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

โครงการจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ น้อง ๆ ที่ขาดโอกาสดี ๆ ในการไปเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชา ทำให้น้อง ๆ กลุ่มนี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องความรู้ที่จะใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ “เติมเต็ม” ทั้งความรู้ และการแนะแนวอาชีพให้กับน้อง ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อหยิบยื่นโอกาสและความรู้ในกับน้อง ๆ ที่ขาดโอกาสในการไปเรียนกวดวิชา
  2. เพื่อทำให้เป็นโครงการนำร่องในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

“ครูบริ๊งค์” และ “น้องนิดหน่อย” เล่าให้ฟังถึงผลที่คาดหวังไว้ อย่างแรกเลย คือ อยากให้น้อง ๆ ที่เข้าโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ ทำให้สามารถเข้าเรียนในคณะที่ใฝ่ฝันได้ โดย “ครูบริ๊งค์” จะเริ่มต้นจัดติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และในอนาคตจะปรับเนื้อหาในการสอนโดยที่ไม่มุ่งเน้นที่การสอบ GAT อย่างเดียว โดยเนื้อหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโครงการนี้ในอนาคต ผู้เรียนจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสื่อสารกับชาวต่างชาติในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ส่วนความคาดหวังในระยะยาวจะมีโครงการให้คำปรึกษา และแนะแนวกับน้อง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ และความชอบของแต่ละคน เพื่อที่จะส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้ความสามารถที่ตนเองถนัดเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม โดยในอนาคตทางทีมงานอาจจะผลักดันน้อง ๆ กลุ่มเป้าหมายนี้ ในการสานต่อโครงการ “เติมเต็ม” เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับรุ่นต่อไปในอนาคต

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เติมเต็ม” สามารถเข้าไปลงชื่อสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/HOCAcademy โดยโปรแกรมที่จะจัดครั้งแรก คือ โครงการติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 และวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ที่ร้าน House of Commons – Cafe&Space ถ.เจริญนคร (ระหว่างซอยเจริญนคร 20 และ 22) โทร.082-983-8099

นอกจากนี้แล้ว “ครูบริ๊งค์” และ “น้องนิดหน่อย” เล่าให้ฟังต่อว่าโครงการ “เติมเต็ม” จะสามารถขยายผลต่อไปได้นั้น ต้องการความร่วมมือร่วมใจ ดังต่อไปนี้

  1. อาสาสมัครที่ต้องการเป็น “ครูอาสา” ในโครงการ “เติมเต็ม” ในวิชาต่าง ๆ
  2. อาสาสมัครที่ต้องการเป็น “พี่เลี้ยง” ในโครงการ “เติมเต็ม” ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
  3. บุคคล / บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการให้เงินสนับสนุนในโครงการ “เติมเต็ม” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ

โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ผู้ประสานงานโครงการ “เติมเต็ม” – อาจารย์ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์ 081-711-3466

ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวของโครงการ “เติมเต็ม” แล้ว รู้สึกได้เลยว่าปฏิรูปประเทศไทยได้ง่าย ๆ โดย “เริ่มที่เรา” ทำสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง ตามความสามารถของเราที่มีอยู่

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts