fbpx

เมื่อห้องเรียนกลับทาง

14971226_1463886133641486_1646182064_n

“เมื่อห้องเรียนกลับทาง” หนังสือเล่มเล็ก ๆ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (อาจารย์ต้น) แห่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในห้องเรียนในมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้ทำให้ห้องเรียนมีชีวิตได้ทั้งความรู้ และความรู้สึก

ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยความสนใจที่ว่า การเรียนการสอนอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยที่บางครั้งมีคนเข้าเรียนเป็น 100 คนขึ้นไป อาจารย์ต้นมีกระบวนการในการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน

เนื้อหาในหนังสือ ส่วนหนึ่งอาจารย์ต้นนำมาจากบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์เขียนเล่าไว้ใน Facebook ส่วนตัว ด้วยภาษาง่าย ๆ ทำให้มีความรู้สึกราวกับว่าเราได้ไปนั่งเรียนอยู่ใน Class นั้นจริง ๆ

นอกจากนี้อาจารย์ต้น ยังได้สอดแทรกแนวคิดที่มาของแต่ละเกม แต่ละกิจกรรมไว้อย่างน่าสนใจ โดยแก่นหลักแล้วอาจารย์จะหยิบยกปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกวิธีคิดในเรื่องเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง เข้าไปเป็นกลไกของเกม นับว่าเป็นการทำให้ผู้เรียนได้ขบคิดในการนำความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

นับว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งสำหรับคุณครู อาจารย์ วิทยากร ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น จะได้เรียนรู้แนวคิดของอาจารย์ต้น แล้วนำไปปรับใช้กับห้องเรียนของตนเอง

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts