fbpx

ใคร คือ "ครู" ผู้เปลี่ยนแปลง ?

who

ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?

คำถามนี้เป็นคำถามชวนคิดที่นึกขึ้นได้ขณะยืนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ในวันนี้

คำว่า “ครู” ในที่นี้ มิได้หมายถึงเฉพาะ “ครู” ที่เป็นตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้มากมายในชีวิตทั้งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง และจากเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือที่อ่าน

ในมุมมองของผมเองพอนึกถึง “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ผมจะระลึกนึกถึง

“คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนให้คิด สอนในหลักการ มากกว่า “คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนเทคนิค สอนสนุก

“เหตุการณ์” ที่พบเจอความล้มเหลว มากกว่า “เหตุการณ์” ที่พบเจอความสำเร็จ

“หนังสือ” ที่แฝงไปด้วยปรัชญา มากกว่า “หนังสือ” How-to

แล้วในมุมมองของคุณผู้อ่านละครับ

ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts