fbpx

ไม่มีคนสมบูรณ์แบบใน "คุรุวิพาษ์คุรุ"

17-0-1373517714-png

เนื่องในวันครู อยากหยิบหนังสือที่ชื่อ “คุรุวิพากษ์คุรุ” ของ OSHO มาเป็นมุมมองหนึ่งที่สะท้อนความแตกต่างทางบริบทกับที่เป็นอยู่ในสังคมไทยที่การวิพากษ์วิจารณ์ครู อาจารย์ เป็นสิ่งที่ยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่

OSHO มีความกล้าหาญมากในการหยิบยกศาสดา และนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง มีสาวกที่ศรัทธาอย่างมั่นคง เช่น พระพุทธเจ้า, พระเยซู, คาริล ยิบราน, กฤษณะมูรติ ฯลฯ มาวิพากษ์วิจารณ์ในแก่นธรรมอย่างตรงไปตรงมา

สิ่งที่ OSHO สะท้อนให้เราเห็นนั้น เป็นมุมมองที่ชวนคิด ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนใดที่เป็นคนสมบูรณ์แบบ 100%

จงเปิดใจเรียนรู้ รับคำวิพาษ์ แล้วชีวิตจะตื่นรู้ เบิกบาน

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts