Feedback chart

ฝึกอบรม ให้โดนใจ กับ 5 เกณฑ์ตัดสินใจของลูกค้า (จากสถิติ)

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย […]

อ่านต่อ