วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วย “SWOT” + “7S McKinsey” + “PEST” + “Five Force”

ซุนวูกล่าวไว้ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ดังนั้นในการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ Framework ที่อยากจะขอแนะนำในการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันในองค์กร […]

อ่านต่อ