Live&Learn

“Live & Learn” เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ คือ ชื่องานทอล์คการกุศล Give&Take ครั้งที่ 10  งาน Give&Take คือ งานที่อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย วิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทย เป็นคนริเริ่มจัดขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2553 จนมาถึงปัจจุบันที่กำลังจะจัดขึ้นก็นับเป็นครั้งที่ 10 เข้าไปแล้ว ซึ่งในครั้งนี้มีอาจารย์เอ-ทวีวรรณ กมลบุตร แห่ง บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดงาน โดยได้เชิญคนหลากหลายสาขาอาชีพรวมทั้งหมด 24 คน มาเล่าเรื่องราวดี ๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชีวิตจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกคน การได้ฟังเรื่องเล่าจาก 24 คน 24 เรื่องราว 24 ประสบการณ์ คือ ช่วงเวลาที่สุดแสนจะคุ้มค่า ในการร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในเส้นทางชีวิตของตนเอง งาน Give&Take ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 7 […]

เส้นทางสู่วิทยากรนอกกรอบ…Day IV & Day V

วันเสาร์ที่ 14/06/2557 เป็นวันที่ 4 และวันเสาร์ที่ 21/06/2557 เป็นวันที่ 5 ซึ่งเป็น 2 วันสุดท้ายของหลักสูตร “Innovative Trainer” ของอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย เพื่อก้าวสู่เส้นทางวิทยากรนอกกรอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน 2 วันสุดท้าย จะเป็นการฝึกปฏิบัติในการซ้อมสอนจริง และฟัง Feedback จากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ วันเสาร์ที่ 14/06/2557 เปิดฉากมาอาจารย์เน้นย้ำว่า ในส่วนของ Skill Training ควรแบ่งสัดส่วนรูปแบบการสอนเป็น 10:20:70 10% เป็นการสอนแบบ Classroom 20% เป็นการสอนแบบ Coach 70% ต้องเน้นไปที่การสอนแบบ Action ลงมือปฏิบัติจริง “Train someone to be able to do something” ต้องสามารถบอกเป็น Step 1,2,3,… ได้ชัดเจนว่าทำอะไร การสอน Skill […]

เส้นทางสู่วิทยากรนอกกรอบ…Day III

วันเสาร์ที่ 07 มิ.ย. 2557 เป็นวันที่ 3 ที่ผมได้เข้าอบรมหลักสูตร “Innovative Trainer” กับ อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย สิ่งที่อาจารย์ได้ให้การบ้านไว้ คือ การเขียน Lesson Plan สำหรับการสอน Skill Training ในเวลา 20 นาที เริ่มต้นอาจารย์ไชยยศ เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของ Lesson Plan ที่ต้องทำทุกครั้งในการสอนแต่ละหลักสูตร จะเลิกทำก็ต่อเมื่อสามารถสอนได้ตาม Lesson Plan อย่างคล่องแคล่ว เรียกได้ว่าเข้าไปอยู่ในสายเลือด ต่อจากนั้นอาจารย์ก็ได้ Demo ให้ดูในส่วนของ Juke Box Game เล่นทายชื่อเพลง และศิลปิน ซึ่งจะมีแนวเพลงที่หลากหลาย ให้ลองเล่นเดี่ยว จากนั้นเล่นเป็นคู่ จากนั้นเล่นเป็นทีม แล้วดูว่าคะแนนในแต่ละรอบเป็นอย่างไร จากนั้นก็ได้ยกตัวอย่างการสอนด้วย Case Study ซึ่ง Case Study ที่ดีที่สุด คือ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง […]

เส้นทางสู่วิทยากรนอกกรอบ…Day II

วันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 2557 ผมได้เข้าอบรมหลักสูตร “Innovative Trainer” กับ อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย เป็นวันที่ 2 ก็ได้ทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายในเรื่องการปรับแก้ Course Outline, เขียน Program Timetable และเตรียมการสอนไปเพื่อสอนในเวลา 15 นาที เริ่มต้น Class ด้วยกิจกรรม “หาคนทำงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ไชยยศ นำมาใช้ในวันนี้ ในมุมมองที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ผมเองถึงแม้จะเคยเล่นเกมนี้มาแล้ว และรู้เฉลยแล้ว แต่ตอนที่เข้าไปช่วยคิดในกลุ่มโดยแสร้งทำเป็นไม่รู้ พยายามโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามด้วยคำพูดประกอบเหตุผลต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้เชื่อได้ แต่พอตอนเฉลยนั้นอาจารย์ไชยยศ ได้โน้มน้าวให้ผู้เรียนคิดตามด้วยการคิดด้วยเหตุผล และใช้ตาราง Matrix ในการไล่เงื่อนไขต่างๆ ว่าคนไหนทำงานในตำแหน่งไหน ด้วยการเขียนลง Flipchart ให้ผู้เรียนคิดตามไปด้วย เรียกได้ว่าอธิบายวิธีคิด พร้อมทำให้เห็นเป็นภาพ (Visual) ก็จะโน้มน้าวผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ต่อจากนั้นอาจารย์ไชยยศ ก็ให้ชิ้นไม้มา 2 ชิ้น และให้ต่อกันให้เป็นรูปปิรามิด ก็สนุกดีเหมือนกันถึงแม้ว่าผมเองจะต่อไม่ได้ก็ตาม แล้วก็มาถึงคิวของอาจารย์เบญจ์ ลูกศิษย์รุ่นแรก […]

เส้นทางสู่วิทยากรนอกกรอบ…Day I

24 พ.ค. 2557 คือ วันแรกที่ผมได้เข้าอบรมหลักสูตร “Innovative Trainer” กับ อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ซึ่งตัวผมเองก็รู้จักกับอ.ไชยยศ มาประมาณ 4-5 ปี แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสร่ำเรียนเป็นลูกศิษย์แบบจริง ๆ จัง ๆ ซักที จนตัดสินใจได้ว่าอยากผันตัวเองมาเป็นวิทยากรมืออาชีพแบบเต็มตัว ก็ต้องมาเรียนแบบเข้มข้นกับ Pro.Trainer ขั้นเทพอย่าง อ.ไชยยศ ซักหน่อย ความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนถึงวันเริ่มเรียน อ.ไชยยศ ก็ assign การบ้านให้ผู้เรียนทั้ง 8 คน เขียน Course Outline ของหลักสูตรที่จะสอนในอนาคต และให้เตรียมการสอนมา Demo ในเวลา 10 นาทีในวันแรก ตัวผมเองก็มุ่งมั่นทำให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนที่จะเตรียมไป Demo ก็เตรียม Clip VDO และ Game ไปเพียบ เริ่มต้น อ.ไชยยศ ก็เกริ่นนำด้วยแก่นการฝึกอบรมของวิทยากร ซึ่งมี 3 […]