fbpx

คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง “5W1H” ต่อขั้นตอนการจัดหาวัคซีนโควิด ?

การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS หักสูตร ฝึก อบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน อบรม การสื่อสาร ตั้งเป้าหมาย KPIs พนักงาน strategic thinking lean management Analytical Thinking and Systematic problem solving อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร นายเรียนรู้ ALERT Learning and Consultant

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติ จำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนคนเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า แม้จะฉีดวัคซีน Sinovac ไปแล้ว 2 เข็ม ก็ยังติดเชื้อได้

ทางออกในภาะวิกฤตินี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทบทวนกลยุทธ์ในการจัดหาวัคซีน และขั้นตอนในการจัดหาวัคซีนกันใหม่

คำถามง่าย ๆ แต่สุดแสนจะทรงพลังในการปรับปรุงงาน ก็คือ การตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยคำถาม “5W1H”

  1. “What” + “Why” – เพื่อค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานนั้น ทำอะไร ? ทำไมต้องทำ ? ทำอย่างอื่นทดแทนได้หรือไม่ ?
  2. “When” + “Why” – เพื่อพิจารณาลำดับการทำงานที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ทำตอนไหน ? ทำไมขั้นตอนนี้ต้องอยู่ลำดับนี้ ทำก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ได้หรือไม่ ?
  3. “Where” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ทำที่ไหน ? ทำไมต้องทำที่นี่ด้วย ? สามารถย้ายไปทำงานที่อื่นได้หรือไม่ ?
  4. “Who” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคนที่ทำงาน ใครเป็นคนทำ ? ทำไมต้องเป็นคนนี้ทำ ? สามารถให้คนอื่นช่วยทำแทนได้หรือไม่ ?
  5. “How” + “Why” – เพื่อหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ขั้นตอนที่ทำอยู่ทำอย่างไร ? ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย ? มีวิธีการอื่นที่ง่ายและรวดเร็วกว่านี้ไหม ?

จะสังเกตได้ว่าในทุก ๆ หัวข้อจะต้องถามเน้นย้ำด้วยคำถาม “Why” เสมอ เพื่อค้นหาเหตุผลในสิ่งที่ทำอยู่

“What” + “Why” – เราอาจต้องตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดหาวัคซีน ทำไมต้องเป็นแค่ Sinovac และ AstraZeneca เท่านั้น ? แม้จะ Sinopharm เข้ามาเป็นทางเลือกเพิ่มเติม แต่ทำไมไม่เร่งจัดหา Pfizer หรือ Moderna ? อะไร คือ วัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นของรัฐบาลชุดนี้

“When” + “Why” – เราอาจต้องตั้งคำถามถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในกระบวนพิจารณาร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน ? ทำไมไม่สามารถเร่งขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เร็วกว่านี้ ทำคู่ขนานกันไปก็ได้ ไม่เข้าใจเหตุผลในการเตะถ่วงเวลา ? หรือมีผลประโยชน์อะไรซ่อนเร้นอยู่

“Who” + “Why” – เราอาจต้องตั้งคำถามว่าทำไมทุก ๆ อย่างต้องไปรวมศูนย์อยู่ที่จุด ๆ เดียว สามารถกระจายอำนาจให้คนอื่นบริหารจัดการจะดีกว่าหรือไม่ ?

“How” + “Why” – เราอาจต้องตั้งคำถามว่าในสถานการณ์เร่งด่วนเช่นนี้ ทำไมต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการแบบเดิม ๆ ? มีวิธีการในการดำเนินการที่สะดวก และรวดเร็วกว่านี้ไหม

คำถามต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าผู้มีอำนาจในรัฐบาลด้วยความโปร่งใสหันมาให้ความสำคัญจริง ๆ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป น่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ลุล่วงไปได้

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร “ทักษะการคิด” “ทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจ”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Line : @Lert

สนใจเรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ได้ในหลักสูตร

“Business Process Improvement by Lean Thinking”

Related Posts