fbpx

ซื้อถูก หรือซื้อแพง วิเคราะห์กันดีแล้วหรือยัง ?

หลายโรงงานที่รับซื้อวัตถุดิบเป็นของสด เพื่อนำเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า น่าจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ บางครั้งราคาวัตถุดิบก็ช่างเย้ายวนใจให้ซื้อเสียเหลือเกิน แต่ปริมาณก็อาจจะมีไม่มาก จะเดินเครื่องผลิตที่ไม่รู้จะคุ้มค่าแรง ค่าไฟหรือเปล่า ?

ปัญหาในลักษณะนี้ คงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิต (บาทต่อหน่วย) ที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิต (หน่วย) ว่าเป็นเช่นไร ?

เพื่อนำข้อมูลในส่วนตรงนี้ไปให้ฝ่ายที่จัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับซื้อหรือไม่ ?

จะเห็นได้ว่า การบริหารต้นทุนที่ดี ต้องอาศัยข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงของแต่ละส่วน เข้ามาประกอบการพิจารณากันให้ดี

สร้างเป็น Model ในการตัดสินใจ

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

086-7771833

boonlert.alert@gmail.com

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร

“ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร”

สนใจเข้าร่วมโครงการ “ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร”

ติดต่อ

098-7633150 (มิลค์)

081-7113466 (เพชร)

Line : @Lert

Related Posts