fbpx

พัฒนากระบวนการสอนด้วย AAR (After Action Review)

AfterActionReview_TokyoMarine

ในวันนี้ (16/01/58) ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับทีมงานของอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย เพื่อมาจัดฝึกอบรมในเรื่อง “Team Productivity” ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม

ผมได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในช่วงหลังเบรคบ่าย ในการบรรยายหัวข้อ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงานให้กับผู้เข้าอบรม และให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาทำ Workshop ในการปรับปรุงงานของจริง

ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมอาจารย์ไชยยศ ก็ชวนทีมมานั่งล้อมวงคุยกันเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในภาษาทางการทหาร เรียกว่า AAR ที่ย่อมาจากคำว่า After Action Review

ข้อแนะนำที่ผมได้จากอาจารย์ไชยยศ และทีมในวันนี้ ก็คือ

  1. รูปแบบการสอนในวันนี้ ค่อนข้างเป็น One-Way Communication มากเกินไป ควรจะมีการแทรกคำถามเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนรวมบ้าง
  2. กระบวนการสอนที่ใช้ในการทำ Workshop ที่มี Template ให้กับผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เรียนถูกตีกรอบ ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้เรียน น่าจะลองไปศึกษาดูว่าจะมีกระบวนการอย่างอื่นอีกไหม ? ที่ทำให้กระบวนการไม่เครียดจนเกินไปมีความสนุกมากขึ้น โดยอาจนำไปลองศึกษาไอเดียจากแนวคิดจากหนังสือ “Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers” มาประยุกต์ใช้
  3. ช่วงที่ให้ผู้เรียนนำเสนอ อาจเสริมการใช้ทักษะการโค้ช เข้าไปช่วยตั้งคำถาม เพื่อค้นหาว่าแนวคิดในการปรับปรุงงานที่ได้มาจาก มีวิธีคิด และที่มาอย่างไร

ก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts