fbpx

วิชา "ความคิด" ที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก

แนะนำหนังสือดีดีที่น่าอ่านครับ

วิชา “ความคิด” ที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก

เขียนโดย Tina Seelig ผู้เขียนหนังสือ “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20”

หนังสือเล่มนี้เกริ่นนำไว้อย่างน่าสนใจว่า “ในทุกๆแวดวงคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่เป็นนักคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น …แต่ในโรงเรียนกลับแทบไม่เคยสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือแทบไม่มองว่ามันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้กันได้ด้วยซ้ำ”

เปรียบเทียบ “วิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์” กับ “วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์” ได้อย่างชัดเจนว่า “คุณสามารถค้นพบ สิ่งต่างๆได้ด้วยวิธ๊คิดเชิงวิทยาศาสตร์ แต่หากคุณต้องการคิดค้น สิ่งใหม่ ๆ นั้นย่อมต้องใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์”

การทลายกรอบความคิดด้วยคำถามว่า “ทำไม” เช่น เมื่อผมวานให้คุณทำโปสเตอร์ให้ คุณจะลงมือทำทันทีหรือคุณจะตั้งคำถามกับผมว่า “ทำไมผมถึงอยากได้โปสเตอร์?” ถ้าคุณถามผม ผมก็จะบอกเหตุผลว่า “เพราะผมอยากประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดสอนรุ่นหน้า”

โป๊ะเชะ! แค่นี้ก็ทลายกรอบความคิดให้กว้างขึ้นได้แล้ว เพราะนอกจากจะใช้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ก็ยังสามารถใช้วิธีการอื่นได้อีก เช่น Clip VDO, โทรศัพท์ไปหากลุ่มเป้าหมาย, กลยุทธ์การบอกต่อ

ในอเมริกามีเปิดสอนวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดย Tina Seelig

ในเมืองไทยปัจจุบันก็มีเปิดสอนวิชา “Innovative Thinking” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล

ใครที่เป็นนิสิตจุฬาฯ หาโอกาสไปลงเรียนวิชานี้กันให้ได้นะครับ

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts