fbpx

ไขความลับการทำกำไรที่ยั่งยืน…

slide1

หากเราใช้ทักษะความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เขียนแผนภาพที่เชื่อมโยงให้เห็นในมิติมุมมองของ BSC  (Balanced Scorecard) ก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง

  1. มุมมองทางด้านการเงิน
  2. มุมมองทางด้านลูกค้า
  3. มุมมองทางด้านกระบวนการ
  4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้ และการเติบโต

ซึ่งจะมีลักษณะเป็นวงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop) อย่างง่าย ๆ ที่มี 2 วงซ้อนกันอยู่ คือ

  1. วงจรที่นำผลกำไรไปลงทุนในคน
  2. วงจรที่นำผลกำไรไปลงทุนในเครื่องจักร

นี่คือ เคล็ดลับง่าย ๆ ในการบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างยั่งยืน…

จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง SCG จึงให้ความสำคัญในเรื่องทั้งการพัฒนาคน และดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts