อบรม หัวหน้า งาน im

คุณคือ จุดอ่อน ?

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวการปรับลดขนาดองค์กร การปลดพนักงาน (Layoff) โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี หรือจากการควบรวมกิจการ ส่งผลให้องค์กรต้องตัดสินใจผ่าตัด ปรับลดขนาดองค์กร […]

อ่านต่อ
Feedback chart

ฝึกอบรม ให้โดนใจ กับ 5 เกณฑ์ตัดสินใจของลูกค้า (จากสถิติ)

ในการจัด ฝึกอบรม แต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทต่างมี เกณฑ์ตัดสินใจ มากมาย และเพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการสำรวจฝ่าย […]

อ่านต่อ