fbpx

Home

Post Grid #1

Ultimate Skills 4of4 Square

Ultimate Skills : 20 ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต้องมี Wow! (ตอนที่ 4/4)

นายเรียนรู้Apr 19, 202413 min read

ในยุคที่โลกพลิกผันไวเป็นหน่วยวินาที ผู้ที่จะเอาชนะในกระแสธารแห่งความผันผวนนี้ จึงไม่ใช่คนที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าสุด หรือคาดการณ์อนาคตแม่นยำสุด แต่เป็นคนที่มีทักษะแห่งอนาคต เตรียมไว้รับมือกับทุกความท้าทาย ไปสู่ “จุดสูงสุด” ได้โดยไม่มีวันถูกโค่นล้ม และนี่คือสรุปสาระสำคัญจาก หนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี” วันนี้เราจะมาต่อกันอีก 5 ทักษะสุดท้าย ได้แก่ ความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) “เราไม่มีทางเข้าใจคนคนหนึ่งได้อย่างแท้จริง จนกว่าเราจะพิจารณา หลายๆสิ่งจากมุมมองของเขา…

Ultimate Skill 3of4

Ultimate Skills : 20 ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต้องมี Wow! (ตอนที่ 3/4)

นายเรียนรู้Apr 18, 202410 min read

ในยุคที่โลกพลิกผันไวเป็นหน่วยวินาที ผู้ที่จะเอาชนะในกระแสธารแห่งความผันผวนนี้ จึงไม่ใช่คนที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าสุด หรือคาดการณ์อนาคตแม่นยำสุด แต่เป็นคนที่มีทักษะแห่งอนาคต เตรียมไว้รับมือกับทุกความท้าทาย ไปสู่ “จุดสูงสุด” ได้โดยไม่มีวันถูกโค่นล้ม และนี่คือสรุปสาระสำคัญจาก หนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี” วันนี้เราจะมาต่อกันอีก 5 ทักษะ ได้แก่ การเข้าใจข้อมูล (Data Literacy) มีการเปรียบเปรยว่า “ข้อมูลคือน้ำมันชนิดใหม่”…

Ultimate Skills 2of4

Ultimate Skills : 20 ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต้องมี Wow! (ตอนที่ 2/4)

นายเรียนรู้Apr 17, 202414 min read

ในยุคที่โลกพลิกผันไวเป็นหน่วยวินาที ผู้ที่จะเอาชนะในกระแสธารแห่งความผันผวนนี้ จึงไม่ใช่คนที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าสุด หรือคาดการณ์อนาคตแม่นยำสุด แต่เป็นคนที่มีทักษะแห่งอนาคต เตรียมไว้รับมือกับทุกความท้าทาย ไปสู่ “จุดสูงสุด” ได้โดยไม่มีวันถูกโค่นล้ม และนี่คือสรุปสาระสำคัญจาก หนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี” วันนี้เราจะมาต่อกันอีก 5 ทักษะ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical…

Ultimate Skills 1 of 4 Square

Ultimate Skills : 20 ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต้องมี Wow! (ตอนที่ 1/4)

นายเรียนรู้Apr 16, 202415 min read

ในยุคที่โลกพลิกผันไวเป็นหน่วยวินาที ผู้ที่จะเอาชนะในกระแสธารแห่งความผันผวนนี้ จึงไม่ใช่คนที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าสุด หรือคาดการณ์อนาคตแม่นยำสุด แต่เป็นคนที่มีทักษะแห่งอนาคต เตรียมไว้รับมือกับทุกความท้าทาย ไปสู่ “จุดสูงสุด” ได้โดยไม่มีวันถูกโค่นล้ม และนี่คือสรุปสาระสำคัญจาก หนังสือ “Ultimate Skills – ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต” 20 ทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” แต่ “จำเป็นต้องมี” วันนี้เราจะว่าด้วย 5 ทักษะแรก ได้แก่ 1. ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ใช่หรือไม่? ที่หลายครั้งที่มีคนเล่าเรื่องให้คุณฟัง…